Search for dissertations about: "Fetthalt"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word Fetthalt.

 1. 1. Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal : health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Erika Rapp [Nordin]; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : Abdominal fat; Basic tastes; Bitterness; BMI; Coronary heart disease; Dietary fat content; Eating context; Food; HDL-cholesterol; Health promotion; Intervention; Meal; Perception; Preference; PROP; Beska; BMI; Bukfetma; Fetthalt; Grundsmaker; HDL-kolesterol; Hjärtinfarkt; Hälsa; Intervention; Mat; Måltidsmiljö; Preferens; PROP; Sensitivitet; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : Det övergripande syftet var att undersöka mat- och måltidsrelaterade faktorer som bidragande orsak till övervikt och hjärt-kärlsjukdom.I en sensorisk studie jämfördes individer som insjuknat i hjärtinfarkt med en frisk kontroll-grupp med avseende på preferens för mat med hög respektive låg fetthalt, smakkänslighet för grundsmakerna (surt, beskt, salt, sött, umami och metalliskt) samt det beska ämnet 6-n-propylthiouracil (PROP). READ MORE

 2. 2. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. READ MORE

 3. 3. Modifying Cooking Practices to Reduce the Formation of Heterocyclic Amines

  University dissertation from Division of Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Author : Elna Hallgard; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; cancer; frying; mutagens; beefburger; chicken; heterocyclic amines; cooking;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid tillagning av kött, och framför allt stekning och grillning, bildas mutagena ämnen i stekskorpan. Dessa ämnen benämns heterocykliska aminer. Flera epidemiologiska studier har visat ett samband mellan uppkomsten av cancer och intaget av heterocykliska aminer, medan några studier inte finner något samband. READ MORE

 4. 4. The mechanisms controlling heat and mass transfer on frying of beefburgers

  University dissertation from Bea Kovácsné Oroszvári, Division of Food Engineering

  Author : Bea Kovácsné Oroszvári; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; permeability; porosity; contraction; frying; beefburger; heat and mass transfer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårt mål var att förstå och fördjupa kunskapen om de mekanismer som kontrollerar värme- och masstransport vid stekning av djupfrysta hamburgare. Avhandlingen redovisar bl. a. READ MORE

 5. 5. Development of Methods for Determination of Fat and Trace Constituents in Food, with Emphasis on Supercritical Fluid Extraction

  University dissertation from Bea Kovácsné Oroszvári, Division of Food Engineering

  Author : Hans Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Supercritical fluid extraction; Steroids; SFE; Sample preparation; Meat; Lipid classes; Food; Fatty acid composition; Fat content; 3-butanediol; 2; Diacetyl; Acetoin; Androstenone; vitamins A and E.; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är idag viktigt att ha tillgång till moderna, snabba och miljövänliga analysmetoder, som är användbara för olika typer av livsmedel. Dagens metoder är arbetskrävande och leder till hantering och konsumtion av stora mängder lösningsmedel. READ MORE