Search for dissertations about: "Financial inclusion"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words Financial inclusion.

 1. 1. Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities

  University dissertation from Department of Business Administration, Lund University

  Author : Oskar Henkow; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Directive; consumption taxation; indirect taxation; EC law; European Union; banking; financial activities; VAT; Financial services; value added tax; European VAT; Industrial and commercial law; Associationsrätt; handelsrätt;

  Abstract : Value added tax (VAT) is a key part of the fiscal revenue of many countries. Yet this broad-based tax on consumer spending exempts financial services. This seems puzzling to many, particularly given the significance of that sector and the size of its value-added in today's world economy. READ MORE

 2. 2. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 3. 3. Children with mild intellectual disability and their families – needs for support, service utilisation and experiences of support

  University dissertation from Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Author : Lena Olsson; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; mild intellectual disability; service utilisation; social services; paediatric habilitation; education policy and practice; integration; inclusion; needs assessment; family needs;

  Abstract : This thesis focuses on service utilisation among children with mild ID and their families, their needs for support and their experiences of support.AimsThe overall aim of the thesis was to explore and describe service utilisation patterns among families of children with mild ID from a systems perspective. READ MORE

 4. 4. Essays on Credit Ratings

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Anamaria Cociorva; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-12-12]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; credit ratings; financial constraints; bond index; credit rating standards; rating conservatism; time variation in credit ratings; secular trends; Credit Rating Agencies;

  Abstract : This thesis consists of four self-contained articles, all of which contribute to the empirical research on credit ratings. Broadly speaking, the first two papers highlight two less ordinary “uses” of credit ratings, in the context of (1) measuring financial constraints and (2) bond market segmentation. READ MORE

 5. 5. Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jenny Drott; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer care; Cancer nursing; Colorectal cancer; Neurotoxicity; Neuropathy; Oxaliplatin; Chemotherapy; Patient-reported outcomes; Health; Qualitative study; Longitudinal study; mHealth;

  Abstract : Introduction: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers globally. Chemotherapeutic drugs are frequently used in postoperative treatment. The platinum compound oxaliplatin (OXA) is an option for adjuvant treatment of patients with resected CRC, and has been shown to improve survival. OXA-induced neurotoxic side effects are common (e. READ MORE