Search for dissertations about: "Flight Behaviour"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the words Flight Behaviour.

 1. 1. Flight Behaviour of Passerines on Nocturnal Migration

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Cecilia Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bird migration; Passerines; Flight Behaviour; Tracking radar; Optimal migration; Flight speed; Airspeed; Wind drift; Nocturnal migration; Coastline effects; Flight directions; Reverse migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje höst flyttar miljontals småfåglar från Sverige till sydligare breddgrader där de spenderar vintern, och varje vår flyger de tillbaka hit för att häcka. Trots att de är så många passerar småfåglarnas flyttning obemärkt för de allra flesta av oss. READ MORE

 2. 2. Male moth behaviour and perception in pheromone plumes

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Peter Valeur; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Grapholita molesta; Noctuidae; Lepidoptera; Tortricidae; behaviour; electrophysiology; single cell; flight tunnel; sex pheromone; wind tunnel; radar; flight; pre-exposure; mechanisms of mating disruption; Agrotis segetum; choice test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nattfjärilshannars beteenden och doftupplevelser i feromonplymer Denna skrift avhandlar mekanismerna bakom så kallad förvirringsbekämpning av skadegörande nattfjärilar med hjälp av deras sexualferomon. Nattfjärilar är egentligen en lite felaktig benämning på de fjärilar som inte är dagfjärilar. READ MORE

 3. 3. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 4. 4. Stopover behaviour in migratory songbirds: timing, orientation and departures

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Sissel Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight duration; orientation; departure timing; stopover behaviour; stopover duration; flight behaviour; reverse migration; route choice; compass calibration; passerines; Bird migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Miljontals fåglar lämnar Sverige varje höst för att övervintra på sydligare breddgrader och återvänder nästkommande vår för att föda upp sina ungar på de enorma mängder insekter som finns här tack vare det tempererade klimatet. Småfåglar genomför sin flytt etappvis genom att flyga ett antal dagar eller nätter i sträck, beroende på om fågeln är en dag- eller nattsträckare, och därefter rasta ett antal dygn för att vila och bygga upp nya nivåer av fett vilket används som energi under flytten. READ MORE

 5. 5. There and Back Again - nocturnal migratory behaviour of birds during spring and autumn

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Håkan Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; migration; seasons; flight; orientation; navigation; behaviour; strategies; birds; nocturnal;

  Abstract : This dissertation explores the migratory behaviour of nocturnally migrating passerines and common swifts (Apus apus). Birds passing Lund (southern Sweden) and Abisko (northernmost Scandinavia) where sampled using tracking radar. The aim has been to investigate potential diverging strategies between spring and autumn migration. READ MORE