Search for dissertations about: "Flight"

Showing result 1 - 5 of 369 swedish dissertations containing the word Flight.

 1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 2. 2. Escape flight in butterflies

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Maria Almbro; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Flight; Lepidoptera; gamete load; lipid accumulation; predation risk; hibernation; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Zoology; zoologi;

  Abstract : Flight is considered to be the overarching reason for the enormous diversity and world-wide abundance of insects. Not only does flight enable great distances to be covered and new areas to be colonised, flying has also evolved to be important in most adult life-history characteristics from reproduction to anti-predator strategies. READ MORE

 3. 3. Flight Behaviour of Passerines on Nocturnal Migration

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Cecilia Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bird migration; Passerines; Flight Behaviour; Tracking radar; Optimal migration; Flight speed; Airspeed; Wind drift; Nocturnal migration; Coastline effects; Flight directions; Reverse migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje höst flyttar miljontals småfåglar från Sverige till sydligare breddgrader där de spenderar vintern, och varje vår flyger de tillbaka hit för att häcka. Trots att de är så många passerar småfåglarnas flyttning obemärkt för de allra flesta av oss. READ MORE

 4. 4. Go with the flow : visually mediated flight control in bumblebees

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Nellie Linander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; insect; vision; Bombus terrestris; flight control; optic flow; centring; flight speed; height; viewing angle; learning flight; Insect; vision; Bombus terrestris; flight control; optic flow; centring; flight speed; height; viewing angle; learning flight;

  Abstract : För ungefär 350 miljoner år sedan utvecklade de första insekterna förmågan att flyga och har sedan dess dominerat våra terrestra miljöer. Trots sina pyttesmå hjärnor och avsaknad av avancerade kontrollinstrument så lyckas flygande insekter på många vis utkonkurrera modern flygteknik. READ MORE

 5. 5. In the wake of a bird - Quantifying aerodynamic performance of avian flight

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Marco Klein Heerenbrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; flight performance; gliding; powered flight; wing morphology; aerodynamics; biomechanics; birds; jackdaw; Corvus monedula; wind tunnel; PIV;

  Abstract : Popular Abstract in English Insects, birds, bats and pterosaurs have all evolved the ability to fly, even though it requires a lot of energy. The advantage is obvious: one can move about vertically, to go where others cannot, find and access distant food sources or escape your predators. READ MORE