Search for dissertations about: "Flight"

Showing result 6 - 10 of 368 swedish dissertations containing the word Flight.

 1. 6. Always on the wing - Fluid dynamics, flight performance and flight behavior of common swifts

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Per Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apus apus; aerodynamics; animal flight; kinematics; vortex wake; digital particle image velocimetry; DPIV; common swift; tracking radar; wind tunnel; migration; roosting flight;

  Abstract : The aerodynamics and kinematics behind the flight of animals are relatively unknown. Although animal flight has been studied for several hundreds of years, it is only in recent time that we have the technical abilities to study the mechanistic basis of animal flight. READ MORE

 2. 7. Flight Simulator Training Assessing the Potential

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Staffan Magnusson Nählinder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Abstract : Mental workload is an important concept and has been proven to be a precursor to situation awareness and operative performance. This thesis describes methods to measure mental workload through self-ratings and psychophysiological measurements. READ MORE

 3. 8. Aerodynamic performance in bat flight

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Jonas Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Leptonycteris yerbabuenae; Plecotus auritus; Glossophaga soricina; PIV; aerodynamics; wing morphology; bats; wind tunnel; animal flight;

  Abstract : Den här avhandlingen handlar om aerodynamik hos fladdermöss. Det vill säga, hur fladdermöss skapar de krafter som låter dem flyga, hur de påverkar luften för att åstadkomma detta, och hur deras vingar rör sig när de gör det. READ MORE

 4. 9. Male moth behaviour and perception in pheromone plumes

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Peter Valeur; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Grapholita molesta; Noctuidae; Lepidoptera; Tortricidae; behaviour; electrophysiology; single cell; flight tunnel; sex pheromone; wind tunnel; radar; flight; pre-exposure; mechanisms of mating disruption; Agrotis segetum; choice test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nattfjärilshannars beteenden och doftupplevelser i feromonplymer Denna skrift avhandlar mekanismerna bakom så kallad förvirringsbekämpning av skadegörande nattfjärilar med hjälp av deras sexualferomon. Nattfjärilar är egentligen en lite felaktig benämning på de fjärilar som inte är dagfjärilar. READ MORE

 5. 10. Catching the invisible - aerodynamic tracks and kinematics of bat and bird flight

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Marta Wolf; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight; bats; birds; kinematics; vertebrates; aerodynamics;

  Abstract : This thesis is about the flight of vertebrates and the studies of different modes of flight. Flight has always fascinated mankind and this fascination gave inspiration for our attempts at flying. READ MORE