Search for dissertations about: "Food and drink technology"

Showing result 1 - 5 of 89 swedish dissertations containing the words Food and drink technology.

 1. 1. Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines

  University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Author : Tomas Skoglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process lines; Dynamic model; Microbial deactivation; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Fuzzy traceability; Traceability; Thermal engineering; termodynamik; Termisk teknik; applied thermodynamics; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Food and drink technology; Heat exchanger; Dispersion; Fluid property transition; Liquid food; Dynamic simulation; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I följande arbete har ett dynamiskt modellbibliotek av komponenter utvecklats för processlinjer. Analysen inriktades mot karakteristiska aspekter för processlinjer för flytande livsmedel, och nya modeller utvecklades för byte av fluidum, dispersion, blandfaser och första ordningens kemiska reaktioner i rör och värmeväxlare. READ MORE

 2. 2. Jet Impingement and Infrared Heating of Cylindrical Foods. Flow and Heat Transfer Studies

  University dissertation from Department of Food Technology, Lund University

  Author : Eva Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Gases; RSM; CFD; inverse heat transfer; jet impingement heat transfer; infrared heating; termodynamik; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; PIV; SST; food; cylinder;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jet impingement och infraröd strålning är metoder för snabb värmeöverföring som kan användas för att snabba upp värmeprocesser i livsmedelsindustrin. Värmningshastigheten påverkar viktiga egenskaper hos livsmedlet, t.ex. brunfärgning. READ MORE

 3. 3. Characterisation of Food Associated Bacteria by DNA based Methods, with Special Reference to Enterobacteriaceae

  University dissertation from Division of Food Technology, Lund University

  Author : Crister Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; 16S rRNA; TTGE; ribotyping; Rahnella; Klebsiella; HPI; Enterobacteriaceae; food; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vissa E. coli bakterier kan vara utrustad med arvsanlag (gener) som kodar för vidhäftningsfaktorer, som gör att den kan binda till tarmslemhinnan, eller toxiner som kan orsaka olika typer av tarmsjukdom som diarré. READ MORE

 4. 4. Fouling and cleaning of solid surfaces. The influence of surface characteristics and operating conditions

  University dissertation from Food Engineering, Lund Univeristy

  Author : Camilla Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; ellipsometry; sodium hydroxide; anionic surfactant; betalactoglobulin; protein; stainless steel; hydrophilic surface; hydrophobic surface; cleaning; adsorption; fouling; Livsmedelsteknik; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Abstract : The severe fouling common in food processing puts high demands on equipment cleaning. Adsorption of the protein betalactoglobulin to solid surfaces and its subsequent removal were followed using in situ ellipsometry. Most experiments were done in a stirred cuvette. Additionally, a flow cell was designed, which was employed in some work. READ MORE

 5. 5. Membrane emulsification: modelling interfacial and geometric effects on droplet size

  University dissertation from Food Technology, Lund University

  Author : Marilyn Rayner; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pore geometry; membrane emulsification; Gases; Surface Evolver; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Food and drink technology; modelling; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Emulsification is an important unit operation used in the pharmaceutical, food, and cosmetic industry. Membrane emulsification is a relatively new membrane technology which allows the production of emulsion droplets under controlled conditions with a narrow droplet size distribution. READ MORE