Search for dissertations about: "Food manufacturing"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words Food manufacturing.

 1. 1. Mass transport mechanisms and module design aspects in the recovery of dilute volatile organic compounds by hydrophobic pervaporation

  University dissertation from Department of Food Technology, Lund University

  Author : Olivera Trifunovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; Aroma recovery; Module design; Hydrophobic pervaporation; Mass transport;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hydrofob pervaporation är en lovande teknik för återvinning och anrikning av aromer under milda betingelser men kommersiella tillämpningar av denna process är fortfarande outvecklade. Bättre kunskap om masstransportfenomen i kompositmembran avsedda för pervaporation behövs för utveckling av membran medan processimulering är ett viktigt verktyg för att optimera modulutformning. READ MORE

 2. 2. Mass Transport in Apple Tissue: Effects of Tissue Structure and Osmotic Processing Conditions

  University dissertation from Nikolaos E. Mavroudis, Unilever Research at Colworth, Sharnbrook, Bedford, MK441LQ, UK

  Author : Nikolaos Mavroudis; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; drying; porosity; shrinkage; cell vitality; apple structure; apple; osmotic processing; mass transport; mass transport mechanisms;

  Abstract : Osmotic processing can be a very useful processing step in today’s food industry enabling the production of high quality natural food ingredients out of plant tissues. The maintenance of high product quality is quite product specific with regard to quality attributes. These attributes include fresh/like appearance, taste, texture and composition. READ MORE

 3. 3. Design Decisions and Co-operative Development of Manufacturing Systems

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Pär Mårtensson; KTH.; [2006]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; manufacturing system; design methodology; co-operation; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning;

  Abstract : This thesis presents contributions within two domains of manufacturing system development. The first domain is systematic design of product and manufacturing system. The second domain is model based co-operative development between manufacturing companies and manufacturing system suppliers. READ MORE

 4. 4. The Potential for Innovation in the Swedish Food Sector

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Märit Beckeman; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food manufacturing; packaging; retailer; innovation; supply chain; Sweden; collaboration; coopetition;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Innovationer är livsviktiga för de flesta företags långsiktiga tillväxt och överlevnad. Det gäller även livsmedelssektorn i Sverige som här har undersökts med avseende på tre grupper av aktörer: handel, livsmedelsproducenter och förpackningsleverantörer. READ MORE

 5. 5. Industrial Safety: Principles for Safety Management based on Emperical Studies

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Petra Willquist; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; safety analysis; method; risk; occupational safety; production; food industry; accidents; manufacturing;

  Abstract : Although safety management has developed considerably during the last decades, occupational accidents still contribute to work-related health problems worldwide. This thesis investigates occupational accidents in production environments, explores existing safety management and provides some insights into why it fails to function in a satisfactory manner. READ MORE