Search for dissertations about: "Food"

Showing result 1 - 5 of 1850 swedish dissertations containing the word Food.

 1. 1. Characterisation of Food Associated Bacteria by DNA based Methods, with Special Reference to Enterobacteriaceae

  University dissertation from Division of Food Technology, Lund University

  Author : Crister Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; 16S rRNA; TTGE; ribotyping; Rahnella; Klebsiella; HPI; Enterobacteriaceae; food; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vissa E. coli bakterier kan vara utrustad med arvsanlag (gener) som kodar för vidhäftningsfaktorer, som gör att den kan binda till tarmslemhinnan, eller toxiner som kan orsaka olika typer av tarmsjukdom som diarré. READ MORE

 2. 2. Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines

  University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Author : Tomas Skoglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process lines; Dynamic model; Microbial deactivation; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Fuzzy traceability; Traceability; Thermal engineering; termodynamik; Termisk teknik; applied thermodynamics; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Food and drink technology; Heat exchanger; Dispersion; Fluid property transition; Liquid food; Dynamic simulation; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I följande arbete har ett dynamiskt modellbibliotek av komponenter utvecklats för processlinjer. Analysen inriktades mot karakteristiska aspekter för processlinjer för flytande livsmedel, och nya modeller utvecklades för byte av fluidum, dispersion, blandfaser och första ordningens kemiska reaktioner i rör och värmeväxlare. READ MORE

 3. 3. Antioxidants in Andean food and meals

  University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Author : Leslie Tejeda; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antioxidant capacity; polyphenolic compounds; anthocyanidins; individual food; meals; ans and stan genes;

  Abstract : Popular Abstract in English Popular scientific summary Interest in food and plants as sources of antioxidants has increased in recent years, since antioxidants are believed to have major health benefits. Food and plants have complex matrices made up of different compounds (polyphenols, antocyanidin, carotenoids, etc) that individually or jointly can act as antioxidants. READ MORE

 4. 4. Jet Impingement and Infrared Heating of Cylindrical Foods. Flow and Heat Transfer Studies

  University dissertation from Department of Food Technology, Lund University

  Author : Eva Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Gases; RSM; CFD; inverse heat transfer; jet impingement heat transfer; infrared heating; termodynamik; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; PIV; SST; food; cylinder;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jet impingement och infraröd strålning är metoder för snabb värmeöverföring som kan användas för att snabba upp värmeprocesser i livsmedelsindustrin. Värmningshastigheten påverkar viktiga egenskaper hos livsmedlet, t.ex. brunfärgning. READ MORE

 5. 5. Teenagers and Food : The Impact of Culture and Gender on Attitudes towards Food

  University dissertation from Univetsitetstryckeriet, Uppsala

  Author : Annika Wesslén; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Teenagers; focus groups; culture; gender; food habits; behaviour; attitudes; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE