Search for dissertations about: "Forearm"

Showing result 1 - 5 of 118 swedish dissertations containing the word Forearm.

 1. 1. Fracture of the distal forearm : epidemiological and clinical studies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hans Mallmin; Uppsala universitet.; [1992]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Falls, fractures and function. Focus on women with a distal forearm fracture

  University dissertation from Department of Physical Therapy, Lund University Hospital

  Author : Eva Nordell; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; elderly; falls; Distal forearm fracture; fractures; health-related quality of life; risk factors; physical performance; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fall och frakturer hos äldre är ett vanligt förekommande och ökande hälsoproblem, som orsakar fysiska, sociala och psykologiska problem hos den enskilde och är kostsamt för samhället. Syftet med avhandlingen är att undersöka fallolyckor bland de patienter i åldern 65-74 år som kommit till ortopedklinikens akutmottagning, att undersöka reliabiliteten beträffande gångtest i den modifierade balansåttan (MFE), och att jämföra den med andra balanstest, att undersöka om patienter som ådragit sig en distal underarmsfraktur uppvisar riskfaktorer för nya fall och frakturer och att följa fysisk funktion och utvärdera hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor med en distal underarmsfraktur. READ MORE

 3. 3. Epidemiology of Distal Forearm and Childhood Fractures in the Skåne Region, Sweden

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Daniel Jerrhag; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Effects of acute metabolic interventions on hemodynamics, endothelial function and forearm glucose uptake

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Andreas Fugmann; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Insulin; glucose; lipids; bloodflow; endothelium; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Abstract : Hyperinsulinemia is known to augment endothelium-dependent.vasodilation (EDV). If physiological levels of insulin lead to peripheral, vasodilation and if this vasodilation is an independent determinant of skeletal muscle glucose uptake is however under debate. READ MORE

 5. 5. Neuropeptide Y - aspects of vasomotorresponses and receptor characterization

  University dissertation from Medicinska Institutionen Lunds Universitets sjukhus 22185 Lund

  Author : Torun Nilsson-Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vasoconstriction; RT-PCR; receptor characterization; potentiation; NPY Y1 receptor; NPY; mitogenesis; hypertension; human arteries; forearm blood flow; cell culture; antisense oligodeoxynucleotides; BIBP3226; vasodilatation.; Physiology; Fysiologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Autonoma nervsystemet är den delen av nervsystemet som vi inte kan styra viljemässigt och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser som andning, matsmältning, ämnesomsättning och blodcirkulation. Autonoma nervsystemet förser praktiskt taget alla inre organ med nerver. READ MORE