Search for dissertations about: "Formalization"

Showing result 1 - 5 of 46 swedish dissertations containing the word Formalization.

 1. 1. Outside the Law : An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

  Author : Ana Maria Vargas Falla; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Control; Sociology of Law; Well-being; Street Vendors; Rickshaws; Ethnography; Bogotá; Colombia; Informal Economy; Informal Workers; Formalization; Rule of Law; Legal Empowerment.; Social Norms; Informal Control; Negative Social Capital; Legal Pluralism; Labor Law; social kontroll; rättssociologi; well-being; gatuförsäljare; rickshaws; etnografi; Bogotá; Colombia; informell ekonomi; arbetsliv; formalisering; rättssäkerhet; empowerment; sociala normer; informell kontroll; socialt kapital; juridik; normer; rättspluralism;

  Abstract : Miljontals människor världen över arbetar som gatuförsäljare, utom räckhåll för lagen. Eftersom verksamheten ses som illegal lever försäljarna under ett ständigt hot om att avhysas och att få sina varor konfiskerad. READ MORE

 2. 2. Caught Between Spaces : Socio-Environmental Vulnerability in Formal and Informal Peri-Urban Bogotá and Soacha, Colombia

  Author : Sandra Valencia; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; peri-urban area; urban-rural interface; socio-environmental change; wellbeing; vulnerability; Colombia; Bogotá; Soacha; informality; formalization; political ecology; stadsnära; periurbana områden; periurbanisering; Colombia; formalisering; informell bosättning;

  Abstract : Världens städer växer i snabb takt. Denna avhandling undersöker välbefinnandet och sårbarheten hos befolkningen i stadsnära, eller periurbana, låginkomstområden i och runt Bogotá, Colombia, med målet att öka förståelsen för hur sociala och miljömässiga förutsättningar påverkas av stadsutbredning och förtätning. READ MORE

 3. 3. Bureaucracy, Informality and Taxation Essays in Development Economics and Public Finance

  University dissertation from Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Author : Anders Fredriksson; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bureaucracy; Informality; Taxation; Corruption; Red tape; Investment; Formalization; Laffer effects; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of three self-contained essays.Essay 1, "Dispatchers", is a study of a specialized service sector that has arisen in many developing countries.It is a well-established fact that the government bureaucracy in many developing countries is large, difficult to understand, non-transparent and time-consuming. READ MORE

 4. 4. Explorations in Behavioral Economics: Realism, Ontology and Experiments

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Fredrik Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; Behavioral Economics; economic theory; econometrics; Economics; Laypeople; Financial Decision-Making; Formalization; Bounded Rationality; Experimental Economics; Meta-Theoretical Analysis; Economic Methodology; Ontology; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; Realism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish "Behavioral Economics" är ett område inom nationalekonomin där forskningsresultat från främst psykologin inhämtas vid analys av ekonomiska fenomen, även om andra samhällsvetenskaper såsom socialpsykologi och sociologi också givit bidrag. Följande avhandling och dess fyra uppsatser undersöker delar av "Behavioral Economics" med särskild betoning på realism, ontologi och experiment. READ MORE

 5. 5. First-Order Logic and Classical Theism : Toward Logical Reorientation

  University dissertation from Uppsala : Teologiska institutionen

  Author : Anders Kraal; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; classical theism; divine simplicity; divine attributes; God; Augustine; Thomas Aquinas; first-order logic; formalization; argument-function analysis; quantifier analysis; bivalence; natural deduction; truth-bearer; inference; inference rule; logical validity; logical pluralism; logical monism; G. Frege; B. Russell; L. Wittgenstein; R. Carnap; J. Maritain; J. Salamucha; J. Bocheński; W.V.O. Quine.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Abstract : This inquiry seeks an answer to the question whether classical theistic doctrines about the nature of God are amenable to formal analysis in terms of standard first-order logic. It is argued that due to the conceptual impact of classical theism’s doctrine of divine simplicity there is a good reason for answering this question in the negative. READ MORE