Search for dissertations about: "Formlessness"

Found 4 swedish dissertations containing the word Formlessness.

 1. 1. Form & Formlessness Questioning aesthetic abstractions through art projects, cross-disciplinary studies and product design education

  University dissertation from Stockholm : Axl books

  Author : Cheryl Akner Koler; Konstfack.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Abstractions; Form; Design; Formgiving; Formlessness; Gestalt; Complexity; cross-disciplinary; Design; Design; Konst; Arts; Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion; Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion; Sensorium; rumsliga perceptioner; Sensorium; rumsliga perceptioner; Materiella kulturer; Materiella kulturer;

  Abstract : This research is based on empirical, embodied studies aimed to generate and regenerate aesthetic reasoning through three approaches:an educational approach concerned with developing an aesthetic discipline, supporting a formgiving process aimed to create tangible artifacts.an art-based approach supporting an open exploration of distortion and formlessnessa multi-disciplinary exploratory approach concerned with aesthetic experiences shared in laborations demonstrating complexity and transformation. READ MORE

 2. 2. Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania"

  University dissertation from Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

  Author : Maria Hellström Reimer; Maria Hellström; Sveriges lantbruksuniversitet.; Malmö University.; [2006]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; activism; planning; urbanism; aesthetics;

  Abstract : Studien avhandlar urbana förändrings- och estetiseringsprocesser med utgångspunkt i den själv-organiserande Fristaden Christiania i Köpenhamn. Arbetshypotesen är den att ett uppmärksammande av expressiva, aktivistiska urbana representationsformer kan leda till en annan förståelse av rumslig gestaltning än den som nu dominerar planeringsfältet. READ MORE

 3. 3. Form & Formlessness: Questioning Aesthetic Abstractions through Art Projects, Cross-disciplinary Studies and Product Design Education

  University dissertation from Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

  Author : Cheryl Akner-Koler; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; embodiment; Aesthetics; architecture; formgiving; design education; complexity; gestalt; taxonomy; art;

  Abstract : This research is based on empirical, embodied studies aimed to generate and regenerate aesthetic reasoning through three approaches: ·an educational approach concerned with developing an aesthetic discipline, supporting a formgiving process aimed to create tangible artifacts. ·an art-based approach supporting an open exploration of distortion and formlessness·a multi-disciplinary exploratory approach concerned with aesthetic experiences shared in laborations demonstrating complexity and transformation. READ MORE

 4. 4. John Cowper Powys: Displacements of Voice and Genre

  University dissertation from English Studies

  Author : Eivor Lindstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; John Cowper Powys; Porius; cornucopian writing; narrative structure; narratology; Mikhail M. Bakhtin; novelistic discourse; dialogicity; polyphony; parody; chronotope; genre; metonymy in literature; Roman Jakobson; Engelska språk och litteratur ; English language and literature; myth in literature; A Glastonbury Romance;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen bygger på närläsningar av två av John Cowper Powys främsta romaner, A Glastonbury Romance (1932) och Porius (1951). Ett av dess mål är att påvisa hur en dialogisk läsning av Powys - dvs. READ MORE