Search for dissertations about: "Göran Eckerwall"

Found 1 swedish dissertation containing the words Göran Eckerwall.

  1. 1. Legg-Calvé-Perthes´ disease. Synovitis, cartilage, remodeling

    University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

    Author : Göran Eckerwall; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stromelysin; Sonography; Remodeling; Proteoglycan; Pressure; Osteotomy; MRI; MR imaging; Metaphysis; Legg-Calvé-Perthes; Histology; Hip; Arthrography; Child; Synovitis; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Legg-Calvé-Perthes´ disease Synovitis, cartilage, remodeling Sammanfattning på svenska av akademisk avhandling av Göran Eckerwall Legg-Calvé-Perthes´ sjukdom (LCPD) är en ovanlig höftsjukdom som drabbar barn i åldrarna 2-12 år. Vanligaste åldern för insjuknande är 5-7 år. 4/5 av de som insjuknar är pojkar. READ MORE