Search for dissertations about: "GADA"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the word GADA.

 1. 1. Beta cell function in autoimmune diabetes in young adults

  University dissertation from Diabeteslaboratoriet, B11, BMC, 221 84 Lund

  Author : Carina Törn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ketoacidosis; insulin treatment; prognostic factors; C-peptide; type 2; type 1; IA-2A; ICA; GADA; IAA; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sverige har den näst högsta frekvensen av nyinsjuknade typ 1 diabetespatienter i världen, ungefär 20-25 av 100.000 personer utvecklar sjukdomen varje år, både bland personer i åldern 0-15 år och bland de som är 15-34 år. READ MORE

 2. 2. Antigen-specific islet antibodies: prediction of beta cell failure and differentiation between Type 1 and Type 2 diabetes

  University dissertation from Henrik Borg, Wallenberg Laboratory, Entrance 46 2nd floor, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Henrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; secreting systems; Endocrinology; seropositive; seronegative; slowly-progressive; Type 2; Type 1; classification; IA-2A; IA-2; GADA; GAD; ICA; islet antibodies; C-peptide; beta cell function; diabetes mellitus; adult-onset; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid Typ 1 diabetes mellitus (insulinberoende, [ungdoms]) förlorar kroppen förmågan att tillverka insulin, det hormon som styr upptaget av socker i kroppens celler. Insulinet bildas av bukspottskörtelns hormonproducerande betaceller, och Typ 1 diabetes orsakas av att dessa celler skadas och förstörs. READ MORE

 3. 3. Gestational Diabetes Mellitus- Future risk for mother and child

  University dissertation from Medicine (Lund)

  Author : Charlotta Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational Diabetes Mellitus; autoantibody; GADA; ZnT8A; C-peptide; overweight; offspring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer eller först upptäcks under en graviditet. Mellan 1-14 % av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär 2 %. READ MORE

 4. 4. The Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS): Ascertainment, risk factors, and problems with classification

  University dissertation from Bengt Littorin, Södervärns Vårdcentral, Ahlmansgatan 12, S-214 27 Malmö, Sweden

  Author : Bengt Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1; stress; register; life events; incidence; ICA; family characteristics; GADA; epidemiology; diabetes mellitus; classification; Ascertainment; BMI; type 2; unclassifiable; year of diagnosis.; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Patienter med diabetes mellitus har högt blodsocker. Insulin reglerar blodsockervärdena. Redan i slutet av 1800 talet föreslogs att skulle det finnas två olika typer av diabetes, den ena beroende på bristande insulinbildning, den andra beroende på bristande insulineffekt. READ MORE

 5. 5. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Bo Berger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tidstrender i prevalens, incidens och mortalitet följdes för 15000 diabetespatienter under 1991-2005. Kliniska fynd, C-peptidanalyser och öcellsantikroppar jämfördes med avseende på förmågan att särskilja typ 1 från typ 2 diabetes och faktorer som påverkade prognosen undersöktes. READ MORE