Search for dissertations about: "GH26"

Found 5 swedish dissertations containing the word GH26.

 1. 1. β-Mannan degradation by gut bacteria - Characterization of β-mannanases from families GH5 and GH26

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Evelina Kulcinskaja; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; glycoside hydrolases; gut microflora; mannan; enzymes; GH26; GH5; β-mannanase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människan lever inte bara själv, utan tillsammans med en mängd bakterier som lever i kroppen. Större delen av dessa lever i tjocktarmen. Dessa organismer är viktiga för vår hälsa. De stimulerar immunförsvaret, sänker pH i tarmen och gör det ogynnsamt för sjukdomsframkallande bakterier att växa till. READ MORE

 2. 2. Transglycosylation catalyzed by β-mannanases : Molecular aspects relevant for enzymatic synthesis

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Author : Johan Morrill; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannanase; glycoside hydrolase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; HPLC; transglycosylation; alcoholysis; enzyme engineering; protein structure; enzymatic synthesis;

  Abstract : Att ersätta ändliga resurser med förnybara alternativ är en av mänsklighetens största utmaningar i modern tid. Utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig civilisation behöver minska, och nya forskningsbaserade lösningar är nödvändiga för att åstadkomma långsiktigt hållbar tillväxt. READ MORE

 3. 3. β-Mannoside hydrolases from clan A – Structural enzymology, subsite engineering and transglycosylation

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Anna Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannosidase; β-mannanase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; protein engineering; protein structure; subsite organisation; transglycosylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Energiförsörjning är essentiellt för alla samhällen världen över, men jordens resurser är inte obegränsade. Växter utgör en stor källa av förnyelsebara råvaror som skulle kunna användas för att ersätta en del fossila energikällor och material. READ MORE

 4. 4. The digestive machinery of a human gut bacterium : Structural enzymology of galactomannan utilisation

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

  Author : Viktoria Bågenholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beta-mannanase; Glycoside hydrolase; enzymology; structural biology; kinetics; HPLC; product profiles; structure-function;

  Abstract : Vi kryllar av bakterier. De bor framför allt i vår tjocktarm där de lever på de delar av vår mat som vi inte kan ta hand om själva. I utbyte omvandlar bakterierna en del av maten de äter till vitaminer och fettsyror som är viktiga för oss. READ MORE

 5. 5. galactmannan degradation by fungi and gut bacteria : structural enzymology and fine -tuned substrate specifcity

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Author : Sumitha Krishnaswamyreddy; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fine-tuned substrate specificity; β-mannanase; β-mannosidases; synergy; α-galactosidases; mannan converison in gut; transglycosylation; polysaccharide utilisation locus; phylogenetic analysis; MALDI-TOF MS;

  Abstract : AbstractThe degradation of plant based β-mannan polysaccharides represents one of the many challenges efficiently tackled by microorganisms living in different habitats. In this thesis, glycoside hydrolases (GHs) involved in mannan degradation from two different organisms, Aspergillus nidulans (paper I and II) and Bacteroides ovatus (paper III and IV) were studied. READ MORE