Search for dissertations about: "Gases"

Showing result 1 - 5 of 686 swedish dissertations containing the word Gases.

 1. 1. Theoretical and Experimental Studies of the Formation of Ionized Gases in Spark Ignition Engines

  University dissertation from Lund Institute of Technology

  Author : Raymond Reinmann; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Thermal Ionization; Calorimetry; Interferometry; Spark Ignition Engine; Current and Voltage Measurements; Engine Control.; fluid dynamics; Gases; plasmas; Gaser; plasma; fluiddynamik; Breakdown; Arc; Glow; Flame Ionization; Chemi-Ionization; Spark; Townsend; Fysicumarkivet A:1998:Reinmann;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie är ämnad åt att undersöka joniseringsprocessen i gaser, både teoretiskt och experimentellt. Arbetet är speciellt riktat mot att utöka förståelsen för detta fenomen i förbränningsrummet av en förbränningsmotor. READ MORE

 2. 2. Non-CO2 greenhouse gases, uncertainty and land-use competition

  University dissertation from Lund Institute of Technology

  Author : Daniel Johansson; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kyoto protocol; energy system; integrated assessment; environmental economics; land use change; bioenergy; climate change; greenhouse gases; GWP;

  Abstract : Over the past 250 years the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere have increased drastically. It is close to scientific consensus that these changes have increased the temperature of the earth. READ MORE

 3. 3. Emissions from Fires Consequences for Human Safety and the Environment

  University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Author : Per Blomquist; Per Blomqvist; RISE.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kontroll av utsläpp; pollution control; Miljöteknik; Environmental technology; Byggnadsteknik; Building construction; incapacitation; CFD; simulations; emissions; particles; dioxin; PAH; gases; quantitative analysis; fire effluents; chemical characterisation; large-scale experiments;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bränder utgör en risk för människor p.g.a. värmen samt de utsläpp som produceras från en brand. READ MORE

 4. 4. On Radiative Heat Transfer Modeling with Relevance for Combustor and Biomass Furnaces

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Mehdi Bahador; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; termodynamik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; plasmas; Gaser; Thermal Radiation; Scattering; Heat load; Gases; fluid dynamics; Biomass Furnaces; framdrivningssystem; Motorer; Motors and propulsion systems;

  Abstract : Thermal radiation sometimes is the dominating heat transfer mode in combustion chambers and furnaces and therefore in the design of many relevant industrial facilities prediction of it is necessary. During previous years many research efforts in the radiative heat transfer field have originated and many methods and models from simple to complex have been developed. READ MORE

 5. 5. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. READ MORE