Search for dissertations about: "Gastro-enterology"

Showing result 1 - 5 of 25 swedish dissertations containing the word Gastro-enterology.

 1. 1. Acute Liver Injury and the Gut. Role of Nitric Oxide, and the Effect of Arginine and Probiotic Administration

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Diya Adawi; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; Lactobacilli; Bacterial translocation; D-galactosamine; Intestinal mucosal changes; Luminal factors; Microflora; Surgery; orthopaedics; traumatology; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut leverskada och tarmen. Kväveoxids roll, och effekten av arginin- och probiotikatillförsel... READ MORE

 2. 2. Introducing a Clinically Applicable Ultrasound Method for the Study of Gastric Emptying in Health and Disease. A Study in Healthy Subjects and Patients with Diabetes Mellitus

  University dissertation from Gassan Darwiche, Department of Internal Medicine, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Gassan Darwiche; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ultrasound; Gastric emptying; Diabetes mellitus; Autonomic nervous function; Dietary fibre; Glycaemic index; Sodium propionate; Organic acids.; Gastroenterologi; Gastro-enterology; Scintigraphy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Störd magsäcksfunktion är en vanligt förekommande komplikation bland den snabbt tilltagande populationen av diabetiker i världen, också inkluderande andra patient grupper så som de många patienter med diffusa besvär från magen (funktionell dyspepsi). Fördröjd magsäckstömning (gastropares) kan dels leda till en rad obehagliga symtom förknippade med födointaget (tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla, buksmärta, illamående och ibland kräkningar) och dels till en bristande blodsockerkontroll hos diabetiker. READ MORE

 3. 3. Intestinal Bypass and Total Parenteral Nutrition: Changes in Gut Function and Morphology

  University dissertation from Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Author : Mikael Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; Surgery; Gastroenterologi; Gastro-enterology; Fysiologi; Physiology; total parenteral nutrition; supersensitivity; plasticity; intestinal bypass; interstitial cells of Cajal; goblet cells; eosinophils; adaptation; enteric nervous system;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Ett gott mål mat (enteral nutrition) och en välfungerande mag-tarmkanal från mun till brunn är för de flesta en självklarhet men för vissa mer en önskvärdhet. Vid sjukdom i tarm eller bukhåla kan det hända att ett tarmavsnitt nödga's koppla's ur den normala kontinuiteten genom anläggande av en så kallad stomi. READ MORE

 4. 4. Alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZ): Clinical studies with special regard to hepatic and vasculitic disorders

  University dissertation from Department of Medicine, Lund University

  Author : Abdul-Nasser Elzouki; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; systemic vasculitis; small-vessel vasculitis; serpins; genetic hemochromatosis; chronic hepatitis C; chronic liver disease; Alpha-1-antitrypsin deficiency; alpha-1-antichymotrypsin deficiency; Gastroenterologi; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Homozygous alpha-1-antitrypsin (AAT)deficiency (PiZZ) is known to predispose to emphysema and chronic liver disease (CLD). The overall aim of the studies upon which this thesis is based was to investigate extra-pulmonary disease manifestations of AAT deficiency with special reference to hepatic and vasculitic disorders. READ MORE

 5. 5. Effects of Total Parenteral Nutrition on the Exocrine and Endocrine Pancreas. An Experimental Study

  University dissertation from Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Author : Bo-Guang Fan; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; TPN; Parotid glands; Lysosomal enzyme; Insulin; Hypotrophy; Hyperlipidemia; Food passage; Endocrine pancreas; Cholecystokinin; Exocrine pancreas; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gastro-enterology; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Total parenteral nutrition (TPN) används för näringstillförsel till patienter som av olika orsaker inte kan försörja sig via sedvanligt födointag. Vid TPN tillföres fett, socker, aminosyror (proteinernas byggstenar), vitaminer och salter i mängder tillräckligt för att täcka det dagliga behovet. READ MORE