Search for dissertations about: "Gerda Rentschler"

Found 1 swedish dissertation containing the words Gerda Rentschler.

  1. 1. Genetic variability and cadmium metabolism and toxicity

    University dissertation from Division of Occupational and Environmental Medicine

    Author : Gerda Rentschler; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cadmium; polymorphism; TFRC; SLC39A8; SLC39A14; MT1A;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Kadmium är en giftig metall vilken finns i mat som vi rekommenderas äta mycket av, exempelvis sädesprodukter, grönsaker och skaldjur. Våra matjordar är kontaminerade med kadmium och föroreningen kommer att kvarstå under mycket lång tid framöver. READ MORE