Search for dissertations about: "Gerontologi"

Showing result 1 - 5 of 74 swedish dissertations containing the word Gerontologi.

 1. 1. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Björn Albin; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; Gerontology; edidemiology; public health; longitudinal study; health care utilisation; causes of death; mortality; Sweden; transients and migrants; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har under senare delen av 1900-talet påverkats och förändrats på grund av en ökad internationell migration. År 1950 var 2,8 % av den svenska befolkningen utrikesfödd; idag utgör de utrikesfödda 12,0 % av totalbefolkningen. READ MORE

 2. 2. Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Signe Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; Dementia; caregivers; caregiver burden ; Gerontologi; Gerontology; intervention studies ; socio-economic factors ; satisfaction; strain; isolation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkas även de övriga familjemedlemmarna på något sätt. Allt mer vård och omsorg flyttar in i hemmen och de närståendes roll och funktion blir mycket centrala. READ MORE

 3. 3. Health-related quality of life in persons with Parkinson's disease. Aspects of symptoms, caregiving and sense of coherence

  University dissertation from Marianne Caap-Ahlgren, Department of Community Medicin, Malmö University Hospital, 20502, Sweden

  Author : Marianne Caap-Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOC; PDQ-8 and 39; SF-36; GDS; insomnia; caregiving; Parkinson s disease; health-related quality of life; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Gerontology; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Parkinson's sjukdom är näst efter Alzheimer's sjukdom den vanligast förekommande neurologiska sjukdomen. Parkinson's är en förhållandevi's vanlig neurologisk sjukdom och det finn's belägg för den i alla kulturer där sjukdomsstatistik för's. READ MORE

 4. 4. LIFE SATISFACTION AND FEELING HINDERED BY HEALTH PROBLEMS AT 60 YEARS AND ABOVE

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Cecilia Fagerström; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADL capacity; Cross-national; Feeling hindered by health problems; Life satisfaction; Older people; Self-esteem; Gerontology; Gerontologi; Gerontology; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Idag finns det flera studier där livstillfredsställelse bland äldre har undersökts. Studierna är dels genomförda i varierande kontext och dels innehåller de varierande faktorer som hälsa, funktionell förmåga, självkänsla, sociala kontakter och finansiell situation. READ MORE

 5. 5. Functional Capacity And Physical Environmenal Demand. Exploration of Factors Influencing Everyday Activity and Health in the Elderly Population

  University dissertation from Division of Geriatric Medicine

  Author : Susanne Iwarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barrier-free design; assessment; disability; docility hypothesis; gender-differences; gerontology; housing adaptations; I-ADL; occupational therapy; P-ADL; population study; primary health care; public health; survival; scaling methodology; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Gerontology; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish På grund av befolkningsutvecklingen de närmaste åren kommer långt fler äldre människor än idag att bo kvar i vanliga bostäder, även om de särskilda boendeformerna byggts ut i snabb takt. För att underlätta kvarboende måste den fysiska boendemiljön motsvara de krav som ställs på grund av åldersförändringar och då hjälpbehov uppkommer. READ MORE