Search for dissertations about: "Gert Pettersson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Gert Pettersson.

 1. 1. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 2. 2. Fatigue assessment of welded structures with non-linear boundary conditions

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; KTH.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik;

  Abstract : .... READ MORE