Search for dissertations about: "Girls"

Showing result 1 - 5 of 491 swedish dissertations containing the word Girls.

 1. 1. Lena Cronqvist: Reflections of Girls

  University dissertation from Sekel Bokförlag

  Author : Katarina Wadstein MacLeod; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Målarkonst – historia – Sverige – 1990-talet – sekelskiftet 2000 Flickor i konsten; ambiguous bodies; memory; aggression; bathing; feminism and art; representation; painting; Lena Cronqvist; girls; narrative; Art history; Konsthistoria;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för den här avhandlingen har varit det stora antalet bilder som motsäger den vanliga trenden i konst att avbilda flickor som oskyldiga, romantiska och sexualiserade. Målet med avhandlingen är att för första gången presentera forskning om den svenska konstnären Lena Cronqvists (född 1938) flickbilder och att skapa kunskap om bilder av flickor i konst i allmänhet. READ MORE

 2. 2. Twenty Girls : Growing Up, Ethnicity and Excitement

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International, Stockholm

  Author : Helena Wulff; Stockholms universitet.; [1988]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomskultur ; etnicitet ; vänskap ; tonårsflickor ; mikrokultur ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Girls with social and/or attention impairments

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International, Stockholm

  Author : Svenny Kopp; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autism Spectrum Disorder ASD ; Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ; girls; psychiatric comorbidity; Developmental Coordination Disorder; Reading Writing Disorder RWD ; school situation; Autism Spectrum Screening Questionnaire ASSQ ; ASSQ-REV;

  Abstract : Background: This study set out to increase knowledge about the clinical presentation, impairment level, associated problems, and screening/identification of girls coming to clinics with non-specified social and/or attention deficits. Material and methods: An in-depth case study of six girls presenting to clinicians with social deficits had showed that they all met criteria for autism, in spite of the fact that this diagnosis had not previously been considered. READ MORE

 4. 4. Embodying morality : Girls' socialization in a north Vietnamese commune

  University dissertation from Linköping : Tema, Linköpings universitet

  Author : Helle Rydström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Body; Vietnam; Gender; Morality; Girls; Child Socialization; Education; Confucianism;

  Abstract : This study argues that Vietnamese girls' socialization is inseparable from the symbolic and biological meaning of female and male bodies. Socialization is not so much about "sex" (i.e. biological sex) or "gender" (i. READ MORE

 5. 5. Girls and science : an international study of sex differences in school science achievement

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Author : Alison Kelly; Stockholms universitet.; [1978]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Könsroller; Differentiering i utbildningen;

  Abstract : .... READ MORE