Search for dissertations about: "Global Learning for Sustainable Development"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the words Global Learning for Sustainable Development.

 1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  University dissertation from Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Author : Birgitta Nordén; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). READ MORE

 2. 2. Governing Development : The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Helena Hede Skagerlind; Stockholms universitet.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Millennium Development Goals; sustainable development; gender equality; human rights; performance indicators; United Nations; Sub-Saharan Africa; Kenya; Ethiopia; economic conditionality; social influence; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Recent decades have witnessed an upsurge in the use of different forms of global performance assessments as a means to influence the behavior of states. Within the area of international development, the Millennium Development Goals (MDGs) reinforced the practice of development governance through global performance indicators (GPIs) and gained considerable agenda-setting power among the international development community. READ MORE

 3. 3. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  University dissertation from Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Author : Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Abstract : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. READ MORE

 4. 4. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  University dissertation from Lund University

  Author : Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Abstract : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. READ MORE

 5. 5. Sustainable development and tourism in a biosphere reserve A case study of Lake Vänern Archipelago Biosphere Reserve, Sweden

  University dissertation from Karlstads universitet

  Author : Fredrik Hoppstadius; Karlstads universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable Development; Sustainable Tourism; Biosphere Reserves; Place; Landscape; Kulturgeografi; Human Geography;

  Abstract : In this thesis I analyse sustainable development by researching tourism in a biosphere reserve. Sustainable development is based on a broad range of environmental, economic and social elements, bound together by the fact that development is limited by boundaries in the environment. READ MORE