Search for dissertations about: "Green Purchasing"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words Green Purchasing.

 1. 1. Purchasing practices of environmentally preferable transport services, Guidance to increased shipper considerations

  University dissertation from Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology

  Author : Maria Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Technological sciences; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Shippers perspective; Logistics Management; Transport services; Green Purchasing; Purchasing; Environment; Teknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur företag visar, och kan visa, miljöhänsyn vid upphandling av godstransporttjänster. Transporter är en starkt bidragande, och växande, faktor till många miljöproblem såsom den förstärkta växthuseffekten och hälsofarliga partiklar i luften. READ MORE

 2. 2. Environmental concerns when purchasing freight transport

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Sara Rogerson; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Load factor; Freight transport; Coordination; Shipper; Green logistics; Purchasing process;

  Abstract : Companies that purchase freight transport (shippers) influence the conditions for how transport providers can execute the transport, which in turn influences CO2 emissions. The conditions can be influenced both by shippers’ purchasing processes for freight transport and when shippers prepare goods for delivery. READ MORE

 3. 3. Exploring shippers, logistics service providers and their relationships in facilitating green logistics

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Amer Jazairy; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; green logistics; logistics relationships; green logistics purchasing; logistics service provider; environmental sustainability; third-party logistics; logistics performance;

  Abstract : The logistics industry causes various harms to the environment. The literature assigns the main responsibility for alleviating such harms to two supply chain actors: shippers (logistics buyers) and logistics service providers (LSPs), which motivated studying them in this thesis. READ MORE

 4. 4. Environmental Perspectives on Marketing of Freight Transports - The Intermodal Road-Rail Case

  University dissertation from Göteborg : BAS Publishing

  Author : Catrin Lammgård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freight; transportation; transport market segmentation; green purchasing; sustainable logistics; shippers´ buying behavior; environmental management; green marketing;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Increasing the environmental and social sustainability in corporate purchasing: Practices and tools

  University dissertation from IIIEE, Lund University

  Author : Charlotte Leire; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Green Purchasing; Information tools; Environmental Management; Environmental and social requirements;

  Abstract : Despite efforts to stimulate the dissemination of green purchasing practices, their uptake in business and industry has so far proven limited. Reasons for the limited progress remain largely unclear. READ MORE