Search for dissertations about: "Guinea-Bissau"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word Guinea-Bissau.

 1. 1. Epidemiological aspects of tuberculosis in Guinea-Bissau, West Africa

  University dissertation from Per Gustafson, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Per Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tuberculin skin test; Infections; Infektioner; survival; mortality; case fatality rate; risk factor; incidence; Guinea-Bissau; Africa; epidemiology; Mycobacterium tuberculosis; HIV-2; HIV-1; HIV; Tbc; Tuberculosis; TB;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tuberkulos (Tbc) är en sjukdom som plågat mänskligheten sedan årtusenden före Kristi födelse. Bakterien som orsakar Tbc sprids från person till person företrädesvis via luftvägarna. En tredjedel av världens befolkning tros vara smittad; ca 10% av dessa utvecklar aktiv Tbc någon gång under livet. READ MORE

 2. 2. The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Inger Callewaert; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Herbal medicine 3.Modernisation; Divination; Ritual songs; Witchcraft; Ritual; Prophetic movement; Ancestor cult; Anthropology of Religion; Balanta 2.History of Religions; 1.West Africa; Guinea-Bissau; Gender; Theology; Teologi;

  Abstract : This thesis deals with a recent event within the history of religions, the rise and development of a non-Christian prophetic movement named Kiyang-yang within the oral, kinship and ancestor based society of the Balanta in Guinea-Bissau. Kiyang-yang is headed by young women and men under the leadership of a woman prophet. READ MORE

 3. 3. Treatment of uncomplicated malaria in Guinea-Bissau

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Paul Erik Kofoed; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chloroquine; sulphadoxine; pyrimethamine; amodiaquine; quinine; artemisinine; malaria; children; Guinea-Bissau; efficacy; effectiveness.;

  Abstract : Treatment of malaria has become increasingly difficult due to high levels of resistance to the cheap and commonly used antimalarials. In Guinea-Bissau, the first line drug is chloroquine (CQ), the second line drug is sulfadoxine-pyrimethamine (S/P), and the third line therapy is quinine (QU). READ MORE

 4. 4. HIV-2 infection in Guinea-Bissau, West Africa, with special reference to clinical, immunological and epidemiological aspects

  University dissertation from Department of Infectious Diseases, Lund University

  Author : Hans Norrgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; Africa; Guinea-Bissau; AIDS; HIV-1; HIV-2; Infektioner;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish HIV-2 isolerades första gången 1986, fem år efter att de första fallen av AIDS (orsakade av HIV-1) hade upptäckts i USA. Undersökningar har visat att HIV-2-infekterade individer också kan utveckla AIDS på samma sätt som HIV-1-infekterade personer, men smittsamheten är lägre och inkubationstiden från smitta till symtom förefaller vara längre för HIV-2 jämfört med HIV-1. READ MORE

 5. 5. HIV-1 evolution, disease progression and molecular epidemiology of HIV-1 single and HIV-1 and HIV-2 dual-infected individuals in Guinea-Bissau

  University dissertation from Lund University

  Author : Joakim Esbjörnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV-1; HIV-2; Guinea-Bissau; subtype; disease progression; evolution; coreceptor tropism; CXCR4; gp120; V1-V3; CD4%; CD8%; soluble immune markers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish HIV är en av de dödligaste farsoterna i världen och 30-40 miljoner människor beräknas ha dött AIDS. Genom att konstant förändra sig ligger viruset hela tiden ett steg före immunförsvaret, och immunförsvaret klarar därför inte av att bekämpa infektionen. READ MORE