Search for dissertations about: "Gunnar Höst"

Found 2 swedish dissertations containing the words Gunnar Höst.

 1. 1. Engineering carbonic anhydrase for highly selective ester hydrolysis

  Author : Gunnar Höst; Bengt-Harald Jonsson; Lars-Göran Mårtensson; Per Berglund; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; carbonic anhydrase; specificity; hydrolysis; rational design; protein engineering; plasmodium falciparum; Bioengineering; Bioteknik;

  Abstract : I denna avhandling presenteras arbete utfört med enzymet humant karboanhydras II (HCAII). Enzymer är en typ av proteiner som accelererar (katalyserar) kemiska reaktioner, vilket är nödvändigt för allt levande. Den naturliga funktionen för HCAII är att katalysera omvandlingen av gasen koldioxid till vätekarbonat, som är löslig i vätska. READ MORE

 2. 2. Evolving germs – Antibiotic resistance and natural selection in education and public communication

  Author : Gustav Bohlin; Lena A. E. Tibell; Gunnar Höst; Jörg Zabel; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; natural selection; antibiotic resistance; visualizations; content analysis; threshold concepts; scientific literacy; media analysis;

  Abstract : Bacterial resistance to antibiotics threatens modern healthcare on a global scale. Several actors in society, including the general public, must become more involved if this development is to be countered. The conveyance of relevant information provided through education and media reports is therefore of high concern. READ MORE