Search for dissertations about: "Hälsokontroll"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the word Hälsokontroll.

 1. 1. Vibration Frequencies as Status Indicators for Tensegrity Structures

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Nasseradeen Ashwear; KTH.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tensegrity; Pre-stress; Vibration; Health monitoring; Buckling; Temperature effect; Vibration health monitoring VHM; Tensegritet; Förspänning; Vibration; Hälsokontroll; Knäckning; Temperatureffekt; Vibrationsbaserad hälsokontroll; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Abstract :  Applications of vibration structural health monitoring (VHM) techniques are increasing rapidly. This is because of the advances in sensors and instrumentation during the last decades. VHM uses the vibration properties to evaluate many civil structures during the design steps, building steps and service life. READ MORE

 2. 2. Psychosocial consequences of false-positive mammography among women attending breast cancer screening. Assessment, prediction, and coping

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Anetta Bolejko; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; women’s health; false-positive screening mammography; breast cancer screening; predictors; coping; Consequences of Screening – Breast Cancer questionnaire; Rasch model; psychometric evaluation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland cancersjuka kvinnor. Därför rekommenderas regelbundna mammografiska hälsokontroller för tidig diagnostik och snar behandling för att förbättra prognosen. I Sverige rekommenderas kontroller för kvinnor mellan 40-74 år. READ MORE

 3. 3. Genital human papillomaviruses. Studies of their occurrence, type spectrum and expression

  University dissertation from Virology

  Author : Ola Forslund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mRNA expression; microwell; HPV 70; type determination; CIN; quantification; urine; multifocal infections; hybridization; PCR; HPV; human papillomavirus; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårtor (skivepitelpapillom) i hud eller slemhinna orsakas av papillomvirus. Kunskapen om detta virus var länge ganska liten eftersom det inte går att odla i cellkulturer, men med molekylärbiologins framsteg har förståelsen ökats. READ MORE

 4. 4. Targeting the human papillomavirus for prevention of cervical cancer

  University dissertation from Medical Microbiology, Lund University

  Author : Pontus Naucler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bakteriologi; virologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; prevention; Microbiology; CIN; vaccine; cervical intraepithelial neoplasia; screening; cervical cancer; Human Papillomavirus; HPV; mykologi; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ungefär 450 000 kvinnor i livmoderhalscancer (cervixcancer) i världen. Som en följd av screening för livmoderhalscancer, där kvinnor testar sig regelbundet för cellförändringar, har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat. READ MORE

 5. 5. Development of cardiovascular disease risk in middle-aged men. The Cardiovascular Risk Factor Study in Southern Sweden, CRISS

  University dissertation from Karin M Henriksson, Department of Community Medicine, MAlmö University Hospital, 205 02 Malmö

  Author : Karin Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Population Study; Overweight; S-Cholesterol; Middle-aged men; Hypertension; Ethnicity; Epidemiology; Education; Cardiovascular disease; Body height; BMI; Alcohol; Blood pressure; Unemployment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdomar brukar definieras som ateriosklerotiska och tromboemboliska förändringar i hjärta, hjärna och i den arteriella blodcirkulationen. Dessa sjukdomar är mycket vanliga, och i Sverige insjuknar ca 40 000 personer i hjärtinfarkt och c 35 000 i hjärnblödning per år. READ MORE