Search for dissertations about: "Håkan Nilsson"

Showing result 1 - 5 of 43 swedish dissertations containing the words Håkan Nilsson.

 1. 1. A Class of Directory-Based Cache Coherence Protocols : Design Issues and Performance Evaluation

  Author : Håkan Nilsson; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Conceptualizing and contextualizing mindfulness : New and critical perspectives

  Author : Håkan Nilsson; Ali Kazemi; Pia Bülow; Gerhard Andersson; Högskolan i Skövde; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging;

  Abstract : This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. READ MORE

 3. 3. Making Mindfulness : Highlighting the Social and Existential Dimensions

  Author : Håkan Nilsson; Åke Sander; Ali Kazemi; Mats Hilte; Högskolan i Skövde; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; mindfulness; social mindfulness; existential mindfulness; Buddhism; resilience; logotherapy; psychological stages; hermeneutic methods;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Resilient Appliance Therapy of Temporomandibular Disorders. Subdiagnoses, Sense of Coherence and Treatment Outcome

  Author : Håkan Nilsson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stomatognathic physiology; TMD-pain; resilient appliance treatment;

  Abstract : Temporomandibulär dysfunktion (TMD) med käk- och/eller ansiktssmärta,med eller utan nedsatt käkfunktion, är vanligt förekommandetillstånd i befolkningen. Tandpressning och gnissling,som kan vara utlösta på grund av hög psykosocial stress, utgör tillsammanseller parallellt med bland annat käktrauma, orsaksfaktorersom kan ge upphov till TMD-symtom som smärta. READ MORE

 5. 5. A numerical investigation of the turbulent flow in a Kaplan water turbine runner

  Author : Håkan Nilsson; Chalmers University of Technology; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE