Search for dissertations about: "Hållbar utveckling"

Showing result 1 - 5 of 273 swedish dissertations containing the words Hållbar utveckling.

 1. 1. Mellan grönt tänkande och vardagligt görande : en hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Karin Skill; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hållbar utveckling; hushåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur hushållsmedlemmar organiserar, uppfattar och genomför sina vardagliga aktiviteter och vilka resurser de använder för att genomföra dessa, i förhållande till visionerna om hållbar utveckling som avmaterialisering. Resurserna antas här innebära såväl materiella resurser, som kunskaper, sociala nätverk och infrastrukturer som människor behöver för att genomföra sina aktiviteter. READ MORE

 2. 2. Designing a certification system for sustainable urban areas Key considerations and their implications for the development of Citylab Post-Construction

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Jonas Lind; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Citylab; sustainable urban planning; certification systems; Citylab; hållbar stadsutveckling; stadsplanering; certifieringssystem; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Abstract : In future development dealingwith ongoing global urbanisation and sustainability challenges,urban development is often seen asa key component. To support urban development, various certification systems that define 'sustainable'buildingsor urban areashave been developed world-wide. READ MORE

 3. 3. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

  Abstract : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. READ MORE

 4. 4. Dispersal and environmental impact of contaminants in organic rich, fibrous sediments of industrial origin in the Baltic Sea

  University dissertation from Uppsala : Department of Earth Sciences

  Author : Anna Apler; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fiberbank; fiber-rich sediments; metals; persistent organic pollutants; pore water; bottom water; dispersal; sorption; pulp and paper; Natural Resources and Sustainable Development; Naturresurser och hållbar utveckling;

  Abstract : The health of the Baltic Sea is negatively affected by hazardous substances such as metals and persistent organic pollutants (POPs), which include legacy pollutants that were banned decades ago, but still circulate in the ecosystem. Elevated levels of legacy pollutants, identified by HELCOM as key hazardous substances, have been found in accumulations of fibrous sediments, so-called fiberbanks and fiber-rich sediments, which derive from old pulp mills along the Swedish north coast. READ MORE

 5. 5. Global energy transitions Renewable energy technology and non-renewable resources

  University dissertation from Uppsala : Geotryckeriet

  Author : Simon Davidsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy transitions; natural resources; renewable energy; sustainable development; growth curves; Natural Resources and Sustainable Development; Naturresurser och hållbar utveckling;

  Abstract : The global energy system is dominated by the use of fossil fuels. This system suffers from several problems, such as different environmental issues, while the long-term energy security is sometimes questioned. READ MORE