Search for dissertations about: "Högre utbildning"

Showing result 1 - 5 of 95 swedish dissertations containing the words Högre utbildning.

 1. 1. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sofia Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. READ MORE

 2. 2. From Higher Education To Professional Practice A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Staffan Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; professional practice; use value; exchange value; generalist; specialist; profession; physician; engineer; knowledge; competence; knowledge base; högre utbildning; professionell praktik; bruksvärde; bytesvärde; generalist; specialist; profession; läkare; civilingenjör; kunskap; kompetens; kunskapsbas; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : The focus of this thesis is on describing and analysing recently graduated physicians’ and engineers’ experiences of the relationship between the professional education programs and the respective professional practices. The aim is to explore the professionals’ reasons for their educational and career choices, what they learn in professional education, the demands they encounter in the workplace, and the perceived needs and opportunities for learning and further development in their professional practices. READ MORE

 3. 3. Online teaching practices Sociomaterial matters in higher education settings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Bolldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Abstract : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera undervisningspraktiker online i svensk högre utbildningskontext. Studien har en onlineetnografisk ansats och baseras på empiriska data av undervisningen i två kurser på universitetsnivå. READ MORE

 4. 4. Quality in Learning in Rwandan Higher Education Different stakeholders’ perceptions of students’ learning and employability

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Penelope B. Mbabazi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Students’ learning; employability; higher education; Rwanda; Studenters lärande; anställningsbarhet; högre utbildning; Rwanda;

  Abstract : The aim of the thesis is to investigate quality in learning in higher education in Rwanda by focusing on students’ learning and their employability. This focus allows for an understanding of key challenges for Rwandan higher education to emerge, at a time when more and more students are enrolling. READ MORE

 5. 5. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT A Case of Higher Education in Rwanda

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joseph Rusanganwa; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

  Abstract : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. READ MORE