Search for dissertations about: "Högskolan Dalarna."

Found 5 swedish dissertations containing the words Högskolan Dalarna..

 1. 1. Human factors and wireless network applications more bits and better bits

  University dissertation from Umeå : Datavetenskap

  Author : Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. READ MORE

 2. 2. Unseen Job Creators and Seniority Rules : Two essays on firm growth barriers

  University dissertation from Högskolan Dalarna

  Author : Anders Bornhäll; Sven-Olov Daunfeldt; Per Skedinger; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Bishops, politics and anti-clericalism in nineteenth century England and Sweden : an analysis of the debate on the political role of the anglican bishops during the 1830s parliamentary reform debate in comparison to Sweden

  University dissertation from Falun : Högskolan Dalarna

  Author : Jakob Evertsson; Nils-Erik Villstrand; Hanne Sanders; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bishops; Anticlericalism; England; Sweden; 19th century; Historia; History;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. "Music from the backyard" Hagström's music education

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Ketil Thorgersen; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Education; Musikpedagogik;

  Abstract : "Music from the backyard": Hagström's music education, is a PhD thesis that investigates the music education that the company Hagström ran from 1946 to 1983. The aim of the thesis is to investigate and recreate Hagström's music educational history from a Deweyan pragmatist point of departure. READ MORE

 5. 5. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Mattias Åteg; Jan Forslin; Thomas Tydén; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Abstract : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. READ MORE