Search for dissertations about: "HCCI"

Showing result 1 - 5 of 83 swedish dissertations containing the word HCCI.

 1. 1. Computer Modeling of HCCI Combustion

  Author : Roy Ogink; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; detailed-chemistry; surrogate fuel; homogeneous charge compression ignition; internal combustion engines; modeling; HCCI; gasoline; auto-ignition; combustion;

  Abstract : During the last decade an alternative to conventional internal combustion engines, i.e. spark-ignited and Diesel engines, has been under investigation by an ever-increasing number of research groups. READ MORE

 2. 2. Thermodynamic Simulation of HCCI Engine Systems

  University dissertation from Combustion Engines

  Author : Olof Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HAM; Turbine; Compressor; Turbocharger; Engine; Modeling; HCCI; Simulation; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar förutom en kort inledning, i huvudsak två delar: (1) Beskrivning av teorin bakom ett datorbaserat verktyg för simulering av termodynamiken i ett motorsystem, där främst motorer med Homogen Kompressionsantändning (Homogeneous Charge Compression Ignition, HCCI) avses. Med system avses förutom själva motorn, turboladdare, laddluftkylare, insug och avgas volymer (samlingsrör) m. READ MORE

 3. 3. The HCCI Fuel Number - Measuring and Describing Auto-ignition for HCCI Combustion Engines

  University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Author : Ida Truedsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel; Combustion Engines; HCCI; Auto-ignition;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att mäta och beskriva självantändning vid förblandad kompressionsantändning (HCCI) HCCI-förbränning går ut på att luft och bränsle blandas, och komprimeras i en kolvmotor tills blandningen självantänder. På grund av den snabba förbränningen med det här konceptet förloras mindre värmeenergi, och verkningsgraden blir därför högre än för vanliga bensin- och dieselmotorer. READ MORE

 4. 4. HCCI Combustion - Engine Operation and Emission Characteristics

  University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Author : Magnus Christensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; framdrivningssystem; Motors and propulsion systems; efficiency; emissions; combustion; HCCI; engine;

  Abstract : The potential and limitations of the Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) engine concept has been experimentally investigated. The operation range, in terms of usable air/fuel ratio and engine load, and the emission characteristics have been studied. An 1. READ MORE

 5. 5. Optical Diagnostics of Gasoline Compression Ignition : HCCI-PPC-Diffusion Combustion

  University dissertation from Department of Energy Sciences, Lund University

  Author : Marcus Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-08]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical engine; LTC; HCCI; PPC; Gasoline; High load;

  Abstract : Access to clean and affordable energy is one of the cornerstones of the world’s society. Sincethe introduction of the internal combustion engine, diesel engines have become widely usedfor transportation in the commercial sector. READ MORE