Search for dissertations about: "HERA-B"

Found 1 swedish dissertation containing the word HERA-B.

  1. 1. Potential for B-physics measurements with a fixed-target proton-collision experiment

    University dissertation from Department of Elementary Particle Physics, Lund University

    Author : Jenny Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; CP Violation; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; HERA-B; Fixed Target; kvantfältteori; B Physics; Monte Carlo Simulations; Fysicumarkivet A:1999:Ivarsson;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Partikelfysik och det vetenskapliga arvet Har du gått i en ljus vänlig skog om sommaren när vinden susar bland löven och små djur kilar omkring under gräset och solen skiner på din hud och kittlar din amygdala i det innersta av din hjärna? Har du någonsin reflekterat över naturens oändliga rikedom? Hur kan en värld vara uppbyggd som uppvisar en sådan komplexitet? Vill man beskriva den, måla av den eller dikta om den så kan man spendera en livstid utan att ändå lyckas fånga alla dess ansikten. I fysiken talar man om atomer, protoner och fundamentala krafter. READ MORE