Search for dissertations about: "HMGA2"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word HMGA2.

 1. 1. CYTOGENETIC AND MOLECULAR GENETIC CHARACTERIZATION OF LIPOMAS

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Hammurabi Bartuma; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; soft tissue tumors; adipocytic tumors; conventional lipomas; spindle cell lipoma; HMGA2; cytogenetic; molecular genetic; SNP array; GGE;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer uppstår via genetiska förändringar som leder till ohämmad reglering av celltillväxt. Tumörer i mjukdelar utgör en grupp av solida tumörer, med över 100 histologiska typer. Mjukdelstumörer uppstår från mesenkymal vävnad, som inkluderar fett, bindväv, muskulatur, och det perifera nervsystemet. READ MORE

 2. 2. Transcriptional and Epigenetic Regulation of Epithelial-Mesenchymal Transition

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : E-Jean Tan; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TGFβ; EMT; HMGA2; Snail; Twist; E-cadherin; epigenetics; invasion; Molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology;

  Abstract : The transforming growth factor beta (TGFβ) is a cytokine that regulates a plethora of cellular processes such as cell proliferation, differentiation, migration and apoptosis. TGFβ signals via serine/threonine kinase receptors and activates the Smads to regulate gene expression. READ MORE

 3. 3. Studies of Fusion Oncogenes and Genomic Imbalances in Human Tumors

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Fredrik Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer genetics; fusion oncogene; gene amplification; array CGH; PLAG1; HMGA2; FGFR1; MDM2; pleomorphic adenoma; carcinoma ex pleomorphic adenoma; liposarcoma;

  Abstract : Cancer is a genetic disease caused by mutations and chromosome rearrangements affecting oncogenes and tumor suppressor genes in particular. Molecular analyses of recurrent translocations in hematological disorders, as well as in certain solid tumor types, have shown that they frequently result in fusion oncogenes. READ MORE

 4. 4. The genetic basis for adaptation in natural populations

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sangeet Lamichhaney; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Adaptive evolution; Atlantic herring; ecological adaptation; seasonal reproduction; TSHR; Darwin’s finches; natural selection; beak; ALX1; HMGA2; ruff; lek; inversion; HSD17B2; MC1R;

  Abstract : Many previous studies in evolutionary genetics have been based on few model organisms that can be reared at ease in the laboratory. In contrast, genetic studies of non-model, natural populations are desirable as they provide a wider range of adaptive phenotypes throughout evolutionary timescales and allow a more realistic understanding of how natural selection drives adaptive evolution. READ MORE

 5. 5. Genetic Characterization of Bone and Soft Tissue Tumors

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Anna Dahlen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; mesenchymal tumor; pericytoma; Genetics; chondroma; lipoma;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ben, brosk och mjukvävnad (utgörs av den tvärstrimmiga muskulaturen, fettväv och fibrös bindväv, men också av det perifera nervsystemet) är vävnader av mesenkymalt eller neuroektodermalt ursprung. De flesta tumörer som uppstår i dessa vävnader är godartade och blir därför ofta inte föremål för behandling, vilket gör det svårt att uppskatta incidensen i befolkningen. READ MORE