Search for dissertations about: "HOMOCYSTEINE"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the word HOMOCYSTEINE.

 1. 1. Homocysteine in cardiovascular disease with special reference to longitudinal changes

  University dissertation from Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Author : Johan Hultdin; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; homocysteine; methylenetetrahydrofolate reductase MTHFR ; first-ever stroke; first-ever myocardial infarction; longitudinal; prospective; risk factor; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Abstract : Abnormalities in homocysteine metabolism have been suggested as risk factors for stroke and myocardial infarction. In retrospective studies, elevated levels of total plasma homocysteine (tHcy) and/or methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677C>T polymorphism have indicated an increase in risk. READ MORE

 2. 2. Homocysteine and vascular morbidity and dementia in women. A prospective population study

  University dissertation from Göteborg : Intellecta

  Author : Dimitri Zylberstein; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Women; population study; dementia; Homocysteine; MTHFR; myocardial infarctions; lacunar infarcts; epidemiology;

  Abstract : Homocysteine and cardiovascular morbidity and dementia in women - A prospective population study Dimitri Edin Zylberstein Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, Department of Public Health and Community Medicine, Section of Primary Health Care, University of Gothenburg Abstract Purpose. The purpose of this thesis was to study cardiovascular morbidity and dementia in relation to homocysteine levels in women in a longitudinal, prospective population study over several decades. READ MORE

 3. 3. Homocysteine and Coronary Artery Disease With special Reference to Biochemical Effects Of Vitamin Therapy

  University dissertation from Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Author : Torfi Jonasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; pyridoxine.; oxidative stress; lipid peroxidation; inflammation; homocysteine; endothelial function; folate; F2-isoprostanes; cystatine C; Acut coronary syndrome; cardiovascular disease; asymmetric dimethylarginine; cobalamine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Homocystein är en aminosyra som bildas genom nedbrytning av aminosyran metionin, som tillförs kroppen via födan. Förhöjda blodnivåer av homocystein kan orsakas av medfödda enzymrubbningar, brist på vitaminerna folsyra och B12, och vissa sjukdomar, t ex njursvikt. READ MORE

 4. 4. Genetic variation in the folate receptor-alpha and methylenetetrahydrofolate reductase genes as determinants of plasma homocysteine concentrations

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Anna Böttiger; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Folate receptor-alpha; Folate; FOLR1; Haplotypes; Homocysteine; Methylenetetrahydrofolate reductase; MTHFR; Polymorphisms; Pyrosequencing®; SSCP; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin; Biomedicin; Biomedicine;

  Abstract : Elevated total plasma homocysteine (tHcy) is a risk factor for cardiovascular disease and neurocognitive disease such as dementia. The B vitamins folate and B12 are the main de terminants of tHcy. tHcy concentration can also be affected by mutations in genes coding for receptors, enzymes and transporters important in the metabolism of Hcy. READ MORE

 5. 5. Cobalamin/folate status and its relation to cognition and behaviour in psychogeriatric patients

  University dissertation from Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Author : Karin Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; folate; Cobalamin; homocysteine; methylmalonic acid; dementia; psychogeriatric patients; delirium; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Åldrandet innebär fysiologiska förändringar i många olika organ t.ex hjärta, kärl och nervsystem. Även ämnesomsättning och behov av olika näringsämnen förändras, vilket innebär en ökad risk att drabbas av olika sjukdomstillstånd. READ MORE