Search for dissertations about: "HPV"

Showing result 1 - 5 of 156 swedish dissertations containing the word HPV.

 1. 1. The ubiquity and type diversity of papillomaviruses in normal skin

  University dissertation from Annika Antonsson, Medical Microbiology, Entrance 78, UMAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Annika Antonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; skin phylogeny; HPV prevalence; HPV type detrmination; PCR; human papillomavirus; HPV;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Papillomvirus infekterar ett brett spektrum av ryggradsdjur, såsom människa, olika ap-arter, ko, älg, elefant, ren och bofink. Dessa virus kan ge så vitt skilda symptom som cancer och vårtor. De indelas efter vilken art de infekterar, och inom arterna efter skillnad i DNA-sekvens mellan olika isolat (typer). READ MORE

 2. 2. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  University dissertation from Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Author : Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Abstract : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. READ MORE

 3. 3. Introduction of School-Based HPV Vaccination in Sweden Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Maria Gottvall; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Human papillomavirus; HPV; cervical cancer; vaccination; condom use; adolescents; school-nurses; parents; knowledge; attitudes; intervention;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to provide a better understanding of knowledge, attitudes, consent, and decision-making regarding Human papillomavirus (HPV) vaccination, seen from the perspectives of concerned parties – high school students, school nurses, and parents.Two quantitative studies were performed: one descriptive cross-sectional study and one quasi-experimental intervention study. READ MORE

 4. 4. Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Gabriella Lillsunde-Larsson; Örebro universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vaginal carcinoma; vulvar carcinoma; HPV; integration; methylation; genotyping; Medicin; Medicine;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Genital human papillomaviruses. Studies of their occurrence, type spectrum and expression

  University dissertation from Virology

  Author : Ola Forslund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mRNA expression; microwell; HPV 70; type determination; CIN; quantification; urine; multifocal infections; hybridization; PCR; HPV; human papillomavirus; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårtor (skivepitelpapillom) i hud eller slemhinna orsakas av papillomvirus. Kunskapen om detta virus var länge ganska liten eftersom det inte går att odla i cellkulturer, men med molekylärbiologins framsteg har förståelsen ökats. READ MORE