Search for dissertations about: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk"

Showing result 1 - 5 of 162 swedish dissertations containing the words HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk.

 1. 1. Apologising in British English

  University dissertation from Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Author : Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Abstract : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. READ MORE

 2. 2. Face in cyberspace : Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Ibolya Maricic; Växjö universitet.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated discourse; computer-mediated interaction; conflict management; discussion groups; face; facework; flaming; im politeness; strategies; verbal conflict; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; Engelska med språkvetenskaplig inriktning; English;

  Abstract : The purpose of the current study is to explore the discourse strategies and linguistic resources employed by the participants in English electronic discussion fora when handling ‘face’ (public self-image) and conflict online.Two data sets were collected from the moderated Musiclassical mailing list and from the non-moderated alt. READ MORE

 3. 3. Into the Isle of Self : Nietzschean Patterns and Contrasts in D. H. Lawrence's The Trespasser

  University dissertation from Lund : Lund University Press

  Author : Cecilia Björkén; [1996]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; English language and literature; Apollonian-Dionysian; influence; The Trespasser; Nietzsche; D. H. Lawrence; Engelska språk och litteratur ;

  Abstract : This thesis is based on a close reading of Lawrence's novel The Trespasser from a Nietzschean point of view. By adopting this perspective it aims at giving the novel the sense of unity it has so far been alleged to lack. The analysis is preceded by a detailed discussion of the concept of literary influence. READ MORE

 4. 4. The Relationship among Vocabulary Knowledge, Academic Achievement and the Lexical Richness in Writing in Swedish University Students of English

  University dissertation from Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Author : Zakaria Lemmouh; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; vocabulary knowledge; depth; receptive size; productive size; Swedish university students; lexical richness; take-home essays; course grades; learners; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Abstract : The main aims of the thesis are: to explore the development of Swedish university students’ vocabulary knowledge, size and depth and vocabulary use (i.e. lexical richness) in their written output, to examine the relationship between these, their relationship to examination grades, and to investigate how these relationships develop over time. READ MORE

 5. 5. Agreement with Collective Nouns in English

  University dissertation from Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Author : Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. READ MORE