Search for dissertations about: "Haematology"

Showing result 1 - 5 of 69 swedish dissertations containing the word Haematology.

 1. 1. Expression and role of the cytokine tyrosine kinase receptor flt3 in early hematopoiesis

  University dissertation from Jörgen Adolfsson, Stem Cell Laboratory, BMC B10, Klinikg 26, 22184 Lund

  Author : Jörgen Adolfsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellulära vätskor; extracellular fluids; Haematology; flt3; cytokine; Hematopoiesis; stem cells;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodet består av olika typer av celler med olika funktioner. De röda blodkropparna transporterar syre till alla delar av kroppen, blodplättar stoppar blödningar och en rad olika vita blodkroppar försvarar oss från olika typer av angrepp från till exempel virus eller bakterier. READ MORE

 2. 2. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  University dissertation from Divison of Clinical Genetics

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. READ MORE

 3. 3. Towards Gene Therapy of Osteopetrosis

  University dissertation from Department of Molecular Medicine and Gene Therapy, Lund University

  Author : Maria Askmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; oc oc mice; osteoclast; hematopoietic stem cells; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Osteopetros är ett samlingsnamn för en grupp av sjukdomar som påverkar benombildningen i vår kropp. Denna term kan lätt förväxlas med den betydligt vanligare sjukdomen osteoporos (benskörhet). Trots ordens snarlikhet skiljer sig dessa sjukdomar sig avsevärt från varandra. READ MORE

 4. 4. Membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Susanne Bauer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; membrane traffic; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; CD177; extracellulära vätskor; PR3; phagocytosis; Streptococcus pyogenes; Infektioner; neutrophils;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Neutrofiler försvarar oss mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Deras primära funktion är att känna igen, fagocytera och avdöda de invaderande mikroorganismerna. I denna avhandling studeras membrantrafik i neutrofiler och neutrofil-lika celler. Här visas att icke-opsoniserade S. READ MORE

 5. 5. On the role of the retinoblastoma tumor suppressor gene in hematopoietic differentiation

  University dissertation from Gösta Bergh, Kävlingev 1, S-222 40 Lund, Sweden

  Author : Gösta Bergh; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; antisense; leukemia; cell cycle; differentiation; hematopoiesis; p16; p53; tumor suppressor genes; RB; oligonucleotides; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish RB-GENEN SKYDDAR OSS MOT CANCER OCH STYR UTMOGNADEN AV BLODCELLER. Frisk och sjuk blodbildning: Varje dag bildas det ungefär ett tusen miljarder blodkroppar av olika sorter i vår benmärg. Varje dag, livet ut. Denna imponerande massproduktion av celler är livsnödvändig. READ MORE