Search for dissertations about: "Halvledarfysik"

Showing result 1 - 5 of 53 swedish dissertations containing the word Halvledarfysik.

 1. 1. Electron Transport in Semiconductor Nanowires

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Mikael Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; heterostructures; single electron transistors; resonant tunneling; quantum dots; weak antilocalization; Halvledarfysik; field effect transistors; Semiconductory physics; Fysicumarkivet A:2004:Björk; Low-dimensional structures; nanowires; chemical beam epitaxy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tillväxt av och elektriska mätningar på halvledande nanotrådar av indiumarsenid (InAs) och kombinationer av InAs och indiumfosfid (InP). En nanotråd är som namnet antyder en tunn solid tråd, som påminner om ett hårstrå fast med en diameter på typiskt 50 nm (en nanometer är en miljarddels meter, 10^-9 m) och längden kan vara allt från 100 nm upp till flera mikrometer. READ MORE

 2. 2. Vertical III-V Semiconductor Devices

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Tomas Bryllert; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Halvledarfysik; Semiconductory physics; heterostructure barrier varactor frequency multiplier; field effect transistor; resonant tunneling; artificial molecule; terahertz; nanowire; Quantum dots;

  Abstract : This thesis is based on three projects that deal with vertical III-V semiconductor devices. The work spans over basic research as well as more applied aspects of III-V semiconductor technology. All projects have in common that they rely on advanced epitaxial growth to form the starting material for device fabrication. READ MORE

 3. 3. Creation of a Nanometer-Scale Toolbox for Molecular Motor Transport-Circuits

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Richard Bunk; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coating and surface treatment; materialteknik; Materiallära; Material technology; Produktionsteknik; Production technology; Semiconductory physics; Halvledarfysik; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; reumatologi; Physics; Fysik; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion; muscle system; Skeleton; Biofysik; Biophysics; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; fluorescence microscopy; EBL; T-profile channel; nano-imprinting; cargo; quantum dot; silane; myosin; actin; motor protein; factory-on-a-chip; toolbox; lab-on-a-chip; molecular motor; nanotechnology; Biokemisk teknik; Biotechnology; Bioteknik; Skikt och ytbehandling; Biochemical technology;

  Abstract : This thesis presents studies of molecular motors in interaction with nm-scale structures, as well as the development of a set of tools that can be used for the construction of custom-designed nano-transportation systems. In our studies, we have used the latest nanoscale technology and combined this with advanced results from chemistry and biomedical sciences. READ MORE

 4. 4. MOVPE Growth and Characterization of Low-Dimensional III-V Semiconductor Structures

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Niclas Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semiconductory physics; low-dimensional structures; metalorganic vapour phase epitaxy; quantum wells; self-assembled dots; quantum dots; Fysicumarkivet A:1998:Carlsson; Halvledarfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med hjälp av tekniker för att deponera enkristallina material i ytterst tunna skikt kan lågdimensionella strukturer i exempelvis halvledarmaterial åstadkommas. Karakteristiskt för lågdimensionella strukturer är att tjockleken hos enskilda skikt ligger i samma storleksordning som elektronernas de-Broglie våglängd. READ MORE

 5. 5. Epitaxial Growth and Design of Nanowires and Complex Nanostructures

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Kimberly Dick Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural science; III-V Semiconductor Materials; Fysik; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; phase equilibria; crystallography; thermal and mechanical properties; Condensed matter:stucture; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; fasjämvikt; Naturvetenskap; Physics; Nanowires; Vapour Phase Epitaxy; Semiconductory physics; Halvledarfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar epitaxiell växt av nanotrådar i III-V halvledarmaterial, i vilken guldpartiklar använts som frö, samt design av tredimensionella mer avancerade förgrenade strukturer baserade på dessa trådar. Växten utfördes via så kallad ?MetallOrganic Vapour Phase Epitaxy? (MOVPE), i vilken prekursormolekylerna till halvledarmaterialens komponenter tillförs i form av ånga vid lågt tryck. READ MORE