Search for dissertations about: "Hans Andersson"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Hans Andersson.

 1. 1. Homo Nordicus? : Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  University dissertation from Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Hans Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Norden; identitet;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. G2 repair and the formation of chromosomal aberrations

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hans Christer Andersson; Uppsala universitet.; [1982]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Structure-aided design of antiviral drugs : Application of the method on HIV-1 protease and SIV reverse transcriptase

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hans Ola Andersson; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; HIV; protease; SIV; reverse transcriptase; structure; inhibitor; drug design; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Abstract : Many efforts have been made to control the AIDS epidemic. Extensive studies have been done on the biology, biochemistry, and structural biology of HIV in the search for antiviral drugs. The viral-encoded enzymes reverse transcriptase and protease have been main targets for drug design. READ MORE

 4. 4. Reaction Between Grignard reagents and Heterocyclic N-oxides Synthesis of Substituted Pyridines, Piperidines and Piperazines

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Hans Andersson; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Grignard reagents; pyridine N-oxide; pyrazine N-oxide; dienal-oxime; pyridine; ortho- metalation; piperidine; piperazine; asymmetric; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Abstract : This thesis describes the development of new synthetic methodologies for preparation of bioactive interesting compounds, e.g. substituted pyridines, piperidines or piparazines. Thesecompounds are synthesized from commercially available, cheap and easily prepared reagents, videlicet the reaction between Grignard reagents and heterocyclic N-oxides. READ MORE

 5. 5. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  University dissertation from Institutionen för Östasiatiska Språk

  Author : René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". READ MORE