Search for dissertations about: "Hans Aulin"

Found 1 swedish dissertation containing the words Hans Aulin.

  1. 1. Turbo Charged Low Temperature Combustion - Experiments, Modeling and Control

    University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

    Author : Hans Aulin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; PPC; CAI; NVO; low temperature combustion; torductor; ion current; control; modeling; combustion feedback; sensors;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekonomin och välfärden är starkt beroende av tillförlitlig transport och energiförsörjningsteknologi. En stor del av denna teknik bygger på användandet av förbränningsmotorer. Då dessa till antalet är så stort utgör de tillsammans en stor miljöbelastning. READ MORE