Search for dissertations about: "Hans Lund lunds universitet"

Showing result 1 - 5 of 89 swedish dissertations containing the words Hans Lund lunds universitet.

 1. 1. Activation of murine cytotoxic cells with interelukin-2 and the bacterial superantigen staphylococcal entertoxin A

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Hans Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; cytokine; tolerance; LAK; NK; serologi; CTL; Staphylococcal enterotoxin A; SEA; Interleukin-2; murine; deletion; anergy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tumörer uppstår då celler i kroppen plötsligt börjar växa och dela sig obehindrat. Tumöromvandlingen är ett resultat av mutationer i cellens gener som kontrollerar hur celler tillväxer och differentieras. Sådana gener kallas för onkgener och suppressorgener. READ MORE

 2. 2. Solar Wind and Geomagnetic Activity - Predictions Using Neural Networks

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Hans Gleisner; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; kosmisk kemi; rymdvetenskap; magnetosphere; solar wind; space weather; geomagnetic activity; geomagnetism; ring current; auroral electrojet; neural networks; forecasting; Astronomy; space research; Astronomi; cosmic chemistry; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi; Fysicumarkivet A:2000:Gleisner;

  Abstract : This thesis shows how artificial neural networks (ANNs) can be applied to predict geomagnetic activity from solar-wind data. It introduces and summarizes five papers where development of ANN models are reported, and where predictions of geomagnetic activity are discussed. READ MORE

 3. 3. Ischemic and Hypoglycemic Brain Damage, Involvement of the Mitochondrial Permeability Transition Pore

  University dissertation from Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Author : Hans Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mitochondrial permeability transition pore; mitochondria; apoptosis; neuronal death; brain; ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Swedish summary Stroke, hjärtstopp, skallskada och drunkningstillbud drabbar varje år tusentals människor i Sverige. Dessa åkommor leder snabbt till obotliga hjärnskador om de ej behandlas. READ MORE

 4. 4. Experimental Bladder Reconstruction

  University dissertation from Avdelningen för urologi, institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL)

  Author : Hans Frederiksen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; smooth muscle; detrusor; matrix; nerves; subtotal cystectomy; bladder regeneration; enterocystoplasty; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Reduced urinary bladder capacity is a clinically significant problem. The surgical methods that have been available to treat this, such as urinary diversion or surgically augmenting the bladder by incorporation of intestinal segments, all have serious drawbacks. READ MORE

 5. 5. Chronic hepatitis C infection. With special reference to prevalence, aggravating factors and longterm outcome

  University dissertation from Avdelningen för urologi, institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL)

  Author : Hans Verbaan; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; alpha1-antichymotrrypsin; kollagen markers; hepatocellular cancer; cirrhosis; Hepatitis C infection; alcohol; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Hepatit C virus (HCV) identifierades och beskrevs 1989 och förekommer över hela världen. Viruset är en vanlig orsak till kronisk leverinflammation, vilken kan leda till skrumplever (cirros) och därmed ökad risk för levercancer. READ MORE