Search for dissertations about: "Hans Lund"

Showing result 1 - 5 of 98 swedish dissertations containing the words Hans Lund.

 1. 1. Activation of murine cytotoxic cells with interelukin-2 and the bacterial superantigen staphylococcal entertoxin A

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Hans Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; cytokine; tolerance; LAK; NK; serologi; CTL; Staphylococcal enterotoxin A; SEA; Interleukin-2; murine; deletion; anergy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tumörer uppstår då celler i kroppen plötsligt börjar växa och dela sig obehindrat. Tumöromvandlingen är ett resultat av mutationer i cellens gener som kontrollerar hur celler tillväxer och differentieras. Sådana gener kallas för onkgener och suppressorgener. READ MORE

 2. 2. Ischemic and Hypoglycemic Brain Damage, Involvement of the Mitochondrial Permeability Transition Pore

  University dissertation from Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Author : Hans Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mitochondrial permeability transition pore; mitochondria; apoptosis; neuronal death; brain; ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Swedish summary Stroke, hjärtstopp, skallskada och drunkningstillbud drabbar varje år tusentals människor i Sverige. Dessa åkommor leder snabbt till obotliga hjärnskador om de ej behandlas. READ MORE

 3. 3. Solar Wind and Geomagnetic Activity - Predictions Using Neural Networks

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Hans Gleisner; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; kosmisk kemi; rymdvetenskap; magnetosphere; solar wind; space weather; geomagnetic activity; geomagnetism; ring current; auroral electrojet; neural networks; forecasting; Astronomy; space research; Astronomi; cosmic chemistry; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi; Fysicumarkivet A:2000:Gleisner;

  Abstract : This thesis shows how artificial neural networks (ANNs) can be applied to predict geomagnetic activity from solar-wind data. It introduces and summarizes five papers where development of ANN models are reported, and where predictions of geomagnetic activity are discussed. READ MORE

 4. 4. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  University dissertation from Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Author : Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. READ MORE

 5. 5. Retinal function in deaf-blind syndromes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Eva Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; general anesthesia.; molecular genetics; hearing impairment; full-field electroretinography; Retinal degeneration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett kombinerat syn- och hörselhandikapp påverkar vår möjlighet att kommunicera med omvärlden och det påverkar barnets möjlighet att utvecklas. De senaste decennierna har det skett stora framsteg för patienter med syn- och hörsel handikapp. READ MORE