Search for dissertations about: "Hans-holger Rogner"

Found 2 swedish dissertations containing the words Hans-holger Rogner.

 1. 1. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks

  Author : Alexandros Korkovelos; Viktoria Martin; Mark I. Howells; Francesco Fuso Nerini; Hans-Holger Rogner; Ed Brown; KTH; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

  Abstract :  I skrivande stund uppskattas 860 miljoner människor globalt sakna tillgång till el. Målet att uppnå universal tillgång till el under det kommande decenniet – i enlighet med mål 7 av de globala målen för hållbar utveckling (SDG 7) – indikerar att många länder snart kommer att behöva införa riktlinjer, handlingsplaner och policys för att påskynda elektrifieringstakten. READ MORE

 2. 2. Advancing Nexus Approaches: insights from practice in support of their operationalisation

  Author : Eunice Pereira Ramos; Mark Howells; Francesco Gardumi; Vignesh Sridharan; Hans-Holger Rogner; Declan Conway; KTH; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nexus; Nexus approach; integrated resource assessments; CLEWs; integrated assessment modelling; knowledge transfer; sustainable development; Nexus; Nexus approach; integrerad resursbedömningar; CLEWs; integrerad bedömningsmodellering; kunskapsöverföring; hållbar utveckling; Energy Technology; Energiteknik;

  Abstract : The last decade has seen the emergence of a new research theme - the study of the resources Nexus. The “Nexus” refers to considering the functioning of several systems simultaneously, as opposed to one, as the object of research. This perspective reasons that coherent decision-making needs to consider systems' interconnectedness. READ MORE