Search for dissertations about: "Harpa Birgisdottir"

Found 1 swedish dissertation containing the words Harpa Birgisdottir.

  1. 1. Energy efficient renovation in a life cycle perspective : A case study of a Swedish multifamily-building

    Author : Ricardo Ramirez Villegas; Ola Eriksson; Thomas Olofsson; Harpa Birgisdottir; Högskolan Dalarna; []
    Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gas emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; space heating; life cycle assessment; life cycle costing; payback; scenarios simulation; Byggnadsrenovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivitet; system för miljöcertifiering av byggnader; energianvändning; byggnadsuppvärmning; livscykelanalys; livscykelkostnader; återbetalning; scenariosimulering; Reesbe företagsforskarskola; Reesbe företagsforskarskola;

    Abstract : Energy use in the European Union is increasing. At the same time, it is estimated that by the year 2050 most of the EU population will be living in currently existing buildings. Some of these buildings are or will be in need of renovation, and they have identified a target to reduce overall energy use. READ MORE