Search for dissertations about: "Health Economics theory"

Showing result 1 - 5 of 40 swedish dissertations containing the words Health Economics theory.

 1. 1. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  University dissertation from Muhammad Kamrul Islam

  Author : Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. READ MORE

 2. 2. Economic Analyses of Drinking Water and Sanitation in Developing Countries

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Therése Hindman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Discrete Choice; Welfare; Child Health; Water and Sanitation; Household Demand; ekonomiska system; ekonomisk politik; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Environmental health; Miljömedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på två av de många faktorer som är av fundamental betydelse både för människors välfärd och för ett lands utveckling dvs. val av dricksvattenkälla och toalettfacilitet. READ MORE

 3. 3. Asymmetric Information and The Production of Health

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Mattias Lundbäck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy; economic theory; economic systems; Economics; econometrics; reimbursement; health care; moral hazard; quality; asymmetric information; ekonomiska system; ekonomisk politik; Hospital science and management; Sjukhusforskning; sjukhusförvaltning; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det samlade temat för de sju artiklarna i denna avhandling är att se på hur modern national-ekonomiska teori, som behandlar problem rela-terade till förekomsten av asymmetrisk infor-mation, kan användas för att studera insatser för åstadkomma bättre hälsa. Artiklarna rör dels vård på sjukhus,dels produktionen av läkemedel. READ MORE

 4. 4. Stated preference methods and empirical analyses of equity in health economics

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Peter Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; contingent valuation; equity.; concentration index; Choice experiments; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : This dissertation considers two different aspects of health economics; (i) stated preference methods and (ii) empirical analyses of equity. The first essay deals with the issue of the choice of econometric models when analysing data from a closed-ended contingent valuation survey in health economics. READ MORE

 5. 5. The Demand for Health and the Contingent Valuation Method

  University dissertation from Bengt Liljas, Astra Draco AB, P.O. Box 34, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Bengt Liljas; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Willingness to Pay; Contingent Valuation; Cost-Benefit Analysis; Economic Evaluation; Risk perception; Insurance; Grossman model; Uncertainty; Demand for Health; Health Economics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : The theoretical part develops Michael Grossman’s dynamic demand-for-health model by (a) letting the depreciation rate depend upon the level of health, (b) allowing a continuous set of health states, (c) introducing uncertainty (by letting health be a stochastic variable), (d) introducing social and private insurance and (e) releasing the assumption of an isoperimetric budget constraint. Beside the theoretical results, there are also results with important policy implications. READ MORE