Search for dissertations about: "Health toxicology"

Showing result 1 - 5 of 296 swedish dissertations containing the words Health toxicology.

 1. 1. Pluripotent Stem Cells of Embryonic Origin Applications in Developmental Toxicology

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Måns Jergil; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Embryonic stem cell; Microarray; Toxicogenomics; Valproic acid; Developmental toxicology; Teratogenicity; Neural tube defects; Histone deacetylase inhibitor; In vitro toxicology; PHARMACY Toxicology; FARMACI Toxikologi; Toxicology; Toxikologi;

  Abstract : General toxicity evaluation and risk assessment for human exposure is essential when developing new pharmaceuticals and chemicals. Developmental toxicology is an important part of this risk assessment which consumes large resources and many laboratory animals. READ MORE

 2. 2. Alcohol problems in women; Gender characteristics relevant for identification in clinical and health screening settings

  University dissertation from Dept Alc Dis, Malmo University Hospital, S-205 02 MALMO, Sweden

  Author : Agneta Österling; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; questionnaire; immigrant; elderly; benzodiazepine; prevalence; Problem drinking; gender; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av 5 delstudier. Fyra belyser olika aspekter av alkoholproblem hos kvinnor jämfört med män. Ett delarbete grundar sig på en studiepopulation av endast kvinnor. Undersökningsgrupperna består av såväl patienter som individer från den allmänna befolkningen. READ MORE

 3. 3. Pharmacoepidemiology of Antibiotics, Weak Opioids and Statins with Special Reference to Socioeconomic Aspects - an Ecological Approach

  University dissertation from Dept Alc Dis, Malmo University Hospital, S-205 02 MALMO, Sweden

  Author : Karin Henricson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; statins; weak opioids; antibiotics; effectiveness; socioeconomic factors; Ecologic studies; drug utilisation; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Entusiasmen över de stora landvinningarna inom läkemedelsområdet skuggas av en ökad medvetenhet om läkemedelsrelaterade problem samt av höga och ökande läkemedelskostnader. De bevisade effekterna i rigoröst kontrollerade kliniska prövningar motsvaras inte alltid av en förbättrad hälsa när läkemedlet når större spridning i samhället och sjukligheten bara blir en av många faktorer som styr läkemedelsanvändningen. READ MORE

 4. 4. Pharmacokinetics - Effect Relations of Glibenclamide and its Metabolites in Humans

  University dissertation from Apoteken i Skåne, Stortorget 8, Lejonetpassagen, S-211 34 Malmö, Sweden. Fax: + 46 40 102230

  Author : Tony S Rydberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; renal insufficiency.; insulin; glucose; non-insulin dependent; diabetes mellitus; pharmacodynamic modelling; pharmacodynamics; pharmaco-kinetics; HPLC method; Glibenclamide; sulphonylurea; metabolites; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling gäller glibenklamid som är vårt vanligaste läkemedel för oralt bruk i behandlingen av diabetes mellitus, typ 2 (åldersdiabetes). Glibenklamids upptag, fördelning, omsättning och utsöndring har studerats i detalj hos friska människor samt hos patienter med diabetes. READ MORE

 5. 5. Postmortem toxicology : aspects on interpretation

  University dissertation from Linköping : Linköping Universitet

  Author : Per Holmgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Postmortem toxicology is a matter of analytical chemistry and the consequent interpretation of the results. Thus, both parts are of great importance to come to the right conclusion or the most probable explanation of the analytical results. READ MORE