Search for dissertations about: "Heart Surgery"

Showing result 1 - 5 of 234 swedish dissertations containing the words Heart Surgery.

 1. 1. Heart Valve Surgery Preoperative Assessment and Clinical Outcome

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Laila Hellgren; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Heart valve surgery; magentic resonance imaging; echocardiography; operative mortality; survival; complications; quality of life; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Abstract : A more global analysis of the outcome of heart valve surgery is desirable to reflect the actual benefit for the patient. This thesis focuses on the preoperative assessment of the patient, and the outcome after surgery with regard to operative mortality, long-term survival, valve-related complications, and quality of life. READ MORE

 2. 2. Waiting For Heart Surgery

  University dissertation from Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bodil Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; waiting-time; support; postponement; patient; next of kin; information; experience; complications; cancellation; cardiac surgery; ortopedi; traumatologi; Kirurgi; traumatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att ha en allvarlig hjärtsjukdom är oftast förknippat med oro och rädsla. När det bestäms att patienten ska genomgå en planerad hjärtoperation, kan det vara avgörande för patientens och de närståendes välbefinnande hur de bemöts av all hälso- och sjukvårdspersonal, som de kommer i kontakt med under väntetiden samt vilket stöd de då upplever. READ MORE

 3. 3. Diabetes and Coronary Surgery Metabolic and clinical studies on diabetic patients after coronary surgery with special reference to cardiac metabolism and high-dose GIK

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Zoltán Szabó; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetes; heart; coronary surgery; cardiac surgery; myocardial metabolism; free fatty; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi;

  Abstract : Introduction An increasing proportion of the patients undergoing cardiac surgery have diabetes mellitus, in particular type II diabetes. In spite of this, diabetic patients have received limited attention in this setting. READ MORE

 4. 4. Atrial fibrillation in cardiac surgery

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Anders Ahlsson; Giovanni Mariscalco; Örebro universitet.; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi; Kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; Surgery esp. Thoracic and Cardivascular Surgery; Atrial fibrillation; Inflammation; CABG surgery; Survival analysis; Follow-up studies; Ablation; Microwave; Transmurality; Atrial function; Tissue velocity echocardiography; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; atrial fibrillation; adult; cardiac surgery; coronary artery bypass grafting; valvular surgery; cardiopulmonary bypass; mortalilty; histology; catecholamines; embolism;

  Abstract : Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia seen in clinical practice. In cardiac surgery, one-third of the patients experience episodes of AF during the first postoperative days (postoperative AF), and patients with preoperative AF (concomitant AF) can be offered ablation procedures in conjunction with surgery, in order to restore ordinary sinus rhythm (SR). READ MORE

 5. 5. Early parathyroidectomy in mild primary hyperparathyroidism: Effects on heart and bones

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Erik Almqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parathyroidectomy; hyperparathyroidism; bone metabolism; testosterone; myocardial hypertrophy; cardiac function; echocardiography; radionuclide angiography; natriuretic peptide; Surgery; orthopaedics; traumatologi; ortopedi; traumatology; Kirurgi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det råder delade meningar om hur man bäst tar hand om patienter med lindrig primär hyperparatyreoidism (PHPT), dvs. överfunktion i en eller flera av de fyra bisköldkörtlarna med endast lätt förhöjning av kalciumnivån i blodet. READ MORE