Search for dissertations about: "Hematologi"

Showing result 1 - 5 of 147 swedish dissertations containing the word Hematologi.

 1. 1. Processing of TNF-receptors to soluble receptor forms in myeloid cells

  University dissertation from Research Department 2, University Hospital, S-221 85 LUND, SWEDEN

  Author : Flemming Björnberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation cytokine TNF receptor; extracellular fluids; Haematology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish TNF (Tumor Necrosis Factor eller Tumör-Nekrotisk-Faktor) är en molekyl som utsöndras av kroppens makrofager (latin för storätare) när dessa kommer i kontakt med bakterier. Det TNF som bildas aktiverar andra celler, särskilt vita blodkroppar och de celler som täcker blodkärlsväggens yta (endotelceller). READ MORE

 2. 2. Sorting and processing of neutrophil granule proteins

  University dissertation from Elinor Bülow, Dept of Hematology, C14, BMC, 221 84 Lund

  Author : Elinor Bülow; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secretion; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor; cell-specific retention; chimeric; lysosome-related organelles; secretory pathway; propeptide of MPO; azurophil granules;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sortering av bakteriedödande proteiner till behållarna i vita blodkroppar Vita blodkroppar har en livsviktig roll i det medfödda immunförsvaret som fagocyter, bakterieätare. Denna funktion, första linjens försvar, utövas av neutrofila granulocyter (neutrofiler), en speciell slags vita blodkroppar som är specialiserade på bakterieätning (fagocytos). READ MORE

 3. 3. How can p53 induce differentiation of leukemic cells?

  University dissertation from Department of Hematology, Lund University

  Author : Kristina Drott; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; p53-differentiation-p21-WT1-leukemia; Hematologi; Haematology; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish p53 Ñett protein som kan fŒ leukemiceller att bli mera mogna Vid akut leukemi ansamlas omogna blodceller med nedsatt fšrmŒga till utmognad och programmerad celldšd. Detta leder till frŒnvaro av normala blodceller, vilket Šr huvudorsaken till de infektioner och blšdningsrubbningar som utgšr leukemins frŠmsta symptom. READ MORE

 4. 4. Characterization of human myeloid progenitors and their differentiation

  University dissertation from Division of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Louise Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; thrombopoietin receptor; hematopoiesis; transcription factors; growth factor receptors; human myeloid progenitors; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I blodet finns röda och vita blodkroppar eller blodceller, som är nödvändiga för vår överlevnad. Blodcellerna utvecklas i benmärgen från gemensamma ursprungsceller, så kallade stamceller och en konstant nyproduktion pågår genom hela livet. READ MORE

 5. 5. A novel principle for immunomodulator delivery with hematopoietic cells as vehicles Focus on soluble TNF-receptor gene expression, targeting to secretory lysosomes and regulated secretion

  University dissertation from Divison of Hematology and Transfusion Medicine, Lund University

  Author : Ying Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellulära vätskor; extracellular fluids; Hematologi; Medicin människa och djur ; Haematology; Medicine human and vertebrates ; neutrophil; granule; secretory lysosome; sorting; phagocytosis; degranulation.; mast cell; hematopoietic cell; inflammation; soluble TNF receptor;

  Abstract : The goal of this research is to use hematopoietic cells as vehicles for targeting transgenic immunomodulators to the inflammatory sites. The work presented was focused on the anti-inflammatory soluble TNF receptor. A transmembrane soluble TNF receptor (sTNFR1) construct was expressed in hematopoietic cell lines. READ MORE