Search for dissertations about: "Henrik Borg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Henrik Borg.

  1. 1. Antigen-specific islet antibodies: prediction of beta cell failure and differentiation between Type 1 and Type 2 diabetes

    University dissertation from Henrik Borg, Wallenberg Laboratory, Entrance 46 2nd floor, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

    Author : Henrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; secreting systems; Endocrinology; seropositive; seronegative; slowly-progressive; Type 2; Type 1; classification; IA-2A; IA-2; GADA; GAD; ICA; islet antibodies; C-peptide; beta cell function; diabetes mellitus; adult-onset; sekretion; diabetologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid Typ 1 diabetes mellitus (insulinberoende, [ungdoms]) förlorar kroppen förmågan att tillverka insulin, det hormon som styr upptaget av socker i kroppens celler. Insulinet bildas av bukspottskörtelns hormonproducerande betaceller, och Typ 1 diabetes orsakas av att dessa celler skadas och förstörs. READ MORE