Search for dissertations about: "Henrik Haraldsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Henrik Haraldsson.

 1. 1. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Henrik Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom medicin, och inom många andra tillämpningar, är uppgiften ofta att utifrån en serie observationer ge ett jakande eller nekande svar på en viss fråga. Exempelvis måste en läkare avgöra om en patient med bröstsmärtor lider av akut hjärtinfarkt eller inte. READ MORE

 2. 2. Assessment of Myocardial Function using Phase Based Motion Sensitive MRI

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Henrik Haraldsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Abstract : Quantitative assessment of myocardial function is a valuable tool for clinical applications and physiological studies. This assessment can be acquired using phase based motion sensitive magnetic resonance imaging (MRI) techniques. READ MORE