Search for dissertations about: "Henry Mwanaki Alinaitwe"

Found 2 swedish dissertations containing the words Henry Mwanaki Alinaitwe.

 1. 1. Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Henry Mwanaki Alinaitwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; performance improvement; Labour productivity; building industry; Uganda;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nivån på arbetsproduktivitet är särskilt betydelsefull i utvecklingsländer där det mesta av byggnadsarbetet utförs manuellt. Tidigare forskning har konstaterat att produktiviteten i byggindustrin är låg och i några fall sjunkande. READ MORE

 2. 2. Labour Productivity in the Building Industry – Studies of Uganda

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Henry Mwanaki Alinaitwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Uganda; Building industry; Labour Productivity;

  Abstract : Research has been pointing out that productivity in the building industry is stagnant and in some cases declining. Poor productivity of craftsmen is one of the causes of cost and time overruns on building projects. READ MORE